Menadžer kao emocionalni kouč

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Program „Manager as an Emotional Coach“, akreditovan je od strane Internacional Society for Coaching Psychology- ISCP, vodeće svetske profesionalne asocijacije za razvoj koučing psihologije!Menadžer kao emocionalni kouč okuplja i motiviše tim oko zajedničkih ciljeva i ulaže u najvredniji resurs svake organizacije - razvoj ljudskih potencijala. To je lider koji želi da osposobi pojedinca i kolektiv za veću produktivnost i spremnost na analizu problema i okoline. Stimuliše članove tima da savladaju otpor prema promeni, susretnu se sa izazovima i zajedno pronađu najbolje rešenje.Istraživanja pokazuju da ovladavanje veštinama prepoznavanja i upravljanja emocijama u značajnoj meri utiče na poboljšanje međuljudskih odnosa što povećava produktivnost na poslu.Program obuke se oslanja na praktična i teorijska znanja iz REBT- racionalno emocionalne i bihejvioralne prakse. Predavači su psiholozi i REBT psihoterapeuti sa velikim profesionalnim iskustvom.Ukupno trajanje treninga je 48 sati nastave, diskusionih radionica i praktične obuke raspoređenih u 3 modula.Cilj programa:

- Razumevanje uticaja emocija i radne klime na performanse zaposlenih

- Stvaranje povoljnog emocionalnog okruženja kako bi se povećao stepen poslovne efikasnosti

- Uočavanje, imenovanje, razumevanje i upravljanje emocijama kod sebe i drugih

- Razvijanje emocionalnih veština u cilju  prevladavanja stresa i konflikata na poslu

- Prevladavanje blokirajuće treme u poslovnoj komunikaciji i javnom govoru i asertivno zauzimanje za svoju poziciju u komunikaciji

- Prihvatanje razlika u stavovima, razvoj tolerancije i razumevanja u individualnom i timskom radu.Ciljna grupa:

- Menadžeri

- HR profesionalci

- Tim lideri

- Konsultanti

- i svi zainteresovani za oblast razvoja emocionalnih kompetencija i koučing psihologijePrimena stečenog znanja

Primenom multidisciplinarnih tehnika koje pokrivaju široko polje problema u međuljudskim odnosima i timskom radu, pre svega koučing psihologije (konstruktivistički pristup) i REBT (racionalno emotivno bihejvioralna terapija) kao i tehnika asertivnosti, tehnika prevazilaženja stresnih uslova na radu, tehnika za rešavanje konflikata, prevazilaženja treme u javnom nastupu i brojnih drugih tehnika uz kreativno razmišljanje i samostalno odlučivanje, učesnici neposredno utiču na poboljšanje rezultata na radnom mestu i povećanje zadovoljstva u privatnom životu.Po završetku obuke, polaznici će biti osposobljeni da:

- Unaprede kvalitet u profesionalnom ambijentu i unaprede lično emocionalno zdravlje;

- Poboljšaju svakodnevnu komunikaciju;

- Razviju zdravije međuljudske odnose;

- Prihvate inovacije, efikasno obrade informacije i osiguraju bolju funkcionalnost pojedinaca.Moduli:

- Prvi modul (2 dana): Razvijanje osnovnih emocionalnih veština od značaja za radno okruženje

- Drugi modul (2 dana): Razvijanje veština u  prevladavanju stresa i konflikata na poslu

- Treći modul (2 dana): Razvijanje asertivnog umesto agresivnog i pasivnog ponašanja, prevladavanje emocionalnih blokada u javnom nastupu.Uslovi za dobijanje sertifikata

Sertifikat „Manager as an emotional coach“, priznat od vodeće svetske profesionalne asocijacije za razvoj koučing psihologije (ISCP), dobijaju oni polaznici koji uspešno završe sva tri modula obuke.Treneri:

- Tatjana Pantelić

dipl. master psiholog – psihoterapeut, sertifikovani REBT psihoterapeut pri Institutu Albert Ellis iz Njujorka. Poseduje višegodišnje iskustvo u dijagnostičkom i savetodavnom psihoterapijskom radu sa decom, adolescentima i odraslima. Aktivno se bavi edukacijom i psihoterapijom u cilju unapređenja ljudskog zdravlja. Voditelj radionica iz oblasti: sticanja i jačanja samopouzdanja, racionalnog mišljenja, emocija, komunikacije (veštine rešavanja konflikata, asertivnost), prevazilaženja odugovlačenja (prokrastinacije), prevladavanja stresa.- Gordana Nikić

REBT psihoterapeut i supervisor, predavač na Univerzitetu Singidunum u Beogradu, direktor i osnivač Srpskog centra za RE&KBT. Aktivno radi kao predavač, psihoterapeut i trener, vodi programe obuka za HR profesionalce, menadžere, tim lidere, konsultanate i profesionalce zainteresovane za unapređenje emocionalnih kompetencija. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima o emocionalnoj inteligenciji, liderstvu, poslovnoj komunikaciji, timskom radu i osobinama ličnosti menadžera i zaposlenih. Doktor je psiholoških nauka.Dinamika izvođenja obuke:

- subotom od 09:30-16:00 časova

Cene

Cena obuke: 138.000,00 RSD

Izvor: mngcentar.com