Međunarodi dani energetike i investicija

Jezik: Serbian

Energetika
Sedmi Međunarodni dani energetike i investicija (MDEI) u Novom Sadu biće održani 1-2.marta 2018. godine.

I ove godine, najveći forum za inostrane i domaće projekte i jedini skup u Vojvodini te vrste organizuju Centralno-evropski forum za razvoj CEDEF, Novosadski sajam i Pokrajinski sekretarijat za energetiku, gradjevinarsto i saobraćaj. Nakon izuzetno uspešnih manifestacija tokom proteklih godina, nastavljamo na dobrom talasu. Omogućavamo kvalitetne susrete i razgovore između svih aktera u energetici i lokalnom razvoju širom regiona, stimulišemo veća ulaganja i jačamo konkurentnost lokalnih sredina.

Dva dana ispunjena ličnim susretima sa mnoštvom partnera – pravo mesto za Vas!Cilj Međunarodnih dana energetike i investicija je da:

- podstakne poslovne kontakte i saradnju svih relevantnih aktera u oblasti energetskog sektora, zelene energetike, zaštite životne sredine, sektora građevinarstva i lokalnog razvoja u Srbiji i regionu

- omogući upoznavanje potencijalnih investitora sa investicionim projektima i tako stimulišu sve veće investiranje u energetski sektor, industrijske parkove i izgradju prečistača otpadnih voda

- predstavi napredne tehnologije i oblike finansiranja energetskiih projekata

- doprinese većoj primeni obnovljivih izvora energije i mera energetske efikasnosti

- doprinese ekološki savesnoj izgradnji objekata

- stimuliše primenu ESCO ugovora i javnoprivatnih partnerstava u Srbiji i regionu

- utiče na smanjenje posledica klimatskih promenaZAŠTO MDEI

Međunarodni dani energetike i investicija svojim učesnicima omogućavaju predstavljanje projekata i pronalaženje adekvatnih finansijskih i stručnih partnera za njihovu realizaciju.

Predstavljamo aktuelne i atraktivne teme i veoma bogat konferencijski program.

Sve je na jednom mestu! – Sve konferencije odvijaju se na jednom mestu, gde se nalaze i izlagački štandovi, te postoji interakcija između konferencija i učesnika na štandovimaKOGA MOŽETE SRESTI NA MDEI?

Međunarodni dani energetike i investicija svake godine okupljaju više od 2000 eksperata iz preko 10 zemalja – predstavnika vlada, lokalnih samouprava, relevantnih međunarodnih i domaćih finansijskih i razvojnih institucija i organizacija, privrednih subjekata, agencija, mladih inovatora i medija u oblasti energetskog i građevinskog sektora i drugih gostiju.KOJE TEME POKRIVAJU OVOGODIŠNJI MDEI?

U fokusu ovogodišnjih Međunarodnih dana energetike i investicija biće aktuelne teme iz oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije, građevinarstva i zaštite životne sredine:

- Upravljanje vodama

- Zelena energija

- Javno privatno partnerstvo i ESCO

- Održiva i zelena gradnja

- Energetska efikasnost

- Klimatske promene