MCSA kurs za Windows server 2012

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
MCSA (Microsoft® Certified Solutions Associate ) sertifikat je namenjen profesionalcima koji su odgovorni za primenu, održavanje i podršku Windows Server 2012 serverima u korporativnom okruženju. Ovaj sertifikat je neophodan i pojednicima koji žele da postanu administratori mreže, inženjeri mreže, sistem administratori, IT inženjeri, administratori informacionih sistema, specijalisti za tehničku podršku. Dobijanjem MCSA sertifikata, osoba demonstrira da poseduje sve veštine neophodne za uspešnu implementaciju, upravljanje i rešavanje problema (troubleshooting) u radu na mrežnim sistemima koji se baziraju na Microsoft Windows 2012 okruženju.MCSA kurs (Microsoft® Certified Solutions Associate – administrator sistema sa Microsoftovim sertifikatom) je projektovan za profesionalce koji implementiraju, upravljaju i rešavaju probleme u postojećim mrežnim i sistemskim okruženjima zasnovanim na Microsoft Windows Server 2012 platformama, uključujući i Windows .NET Server. Preko 80% računara pokreće Microsoft operativni sistem. Serverski sistemi često predstavljaju ključni deo svakodnevnih operacija za bilo koji posao. Zadatak MCSA sistem inženjera je da održava stotine i hiljade korisnika na 2 do 100 lokacija. Mrežni servisi i resursi obuhvataju poruke, baze podataka, datoteke i štampanje, proksi servere ili mrežne barijere, Internet i intranet, daljinske pristupe i upravljanje klijentskim računarima. Potrebe povezivanja obuhvataju povezivanje poslovnica i pojedinačnih korisnika na udaljenim lokacijama sa korporacijskom mrežom i povezivanje korporacijske mreže sa Internetom.Šta ćete naučiti?70-410

- Installing and Configuring Servers

- Configuring Server Core

- Introduction to Active Directory and Basic Installation

- Active Directory Domain Controller Installation

- Active Directory Managing Accounts

- Active Directory Groups

- AD Computers

- Active Directory Organizational Units

- Group Policy Security and Templates

- Group Policy Scope of Management Preferences Starter GPO

- IPv4

- IPv6

- DHCP

- DNS

- Share and NTFS Permissions

- Configuring Local Storage

- Additional Storage Features

- Configuring Printers70-411

- Windows Deployment Services Installing and Configuring

- Active Directory Authentication

- Active Directory UGMC

- Active Directory Operations Masters

- Active Directory RODC

- Active Directory Account Policies

- Group Policy Objects

- VPN

- NAT

- RADIUS

- Integracija DNS sa AD

- FSRM

- DFS

- Encrypting File System and BitLocker

- WSUS70-412

- Instalacija, postavljanje i nadogradnja Windows Server 2012

- Servisi Dokumenata i Štampača

- Windows Server 2012 – Upravljanje, nadgledanje i delegacija

- Configuring and Optimizing Storage

- Configuring Advanced File Services

- Configuring and Managing Backups

- Implementing an Advanced DHCP Solution

- Implementing an Advanced DNS Solution

- Configuring Active Directory Forests and Domains

- Configuring Trust Relationships

- Administering Active Directory Sites

- Configuring AD RMSIspiti i sertifikati

Za dobijanje MCSA sertifikata neophodno je položiti:

- 70-410 – Installing and Configuring Windows Server 2012

- 70-411 – Administering Windows Server 2012

- 70-412 – Configuring Advanced Windows Server 2012 ServicesPotrebni preduslovi

Poznavanje osnova PC hardvera i upućenost u vezi korišćenja klijentskih Windows operativnih sistema kao što su Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ili Windows 10. Prethodno iskustvo u radu i održavanju Microsoft operativnog sistema je poželjno ali ne i neophodno.

Cene

Cena: 720,00 EUR
Cena prijave do datuma 11.03.2019. (-10%): 648,00 EUR
Cena prijave do datuma 25.02.2019. (-15%): 612,00 EUR

Izvor: itcentar.rs