MCSA 2016 – 20742: Identity with Windows Server 2016

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

MCSA 2016 – 20742: Identity with Windows Server 2016

Treći modul kursa uči IT profesionalce kako da razvijaju i konfigurišu Aktivni Direkotorijum domain servisa (AD DS) u distribuiranom okruženju, kako se implementira grupna polisa, kako se izvodi backup i restore, i kako se nadgledaju i rešavaju problemi u Aktivnom direktorijumu. Pored toga, ovaj kurs pruža znanja i o tome kako se razvijaju i druge uloge Aktivnog direktorijuma kao što su Aktivni direktorijum Federativni servis (AD FS) i Aktivni direktorijum sertifikacioni servis (AD CS).

Ova obuka priprema polaznike za polaganje ispita 70-742.
Broj časova: 40

Program kursa
- Instalacija i konfiguracija ;
- Instalacija i konfiguracija kontrolera domena;
- Upravljanje objektima u AD DS;
- Napredni AD DS infrastrukturni menadžment;
- Implementacija i upravljanje AD DS mesta i replikacija;
- Implementacija grupnih polisa;
- Obezbeđivanje Aktivnog direktorijuma Domain servisa;
- Primena i upravljanje AD CS;
- Primena i upravljanje sertifikatima;
- Implementacija i upravljanje AD FS;
- Implementacija i upravljanje AD RMS;
- Implementacija AD DS sinhronizacija sa Microsoft Azure AD;
- Nadgledanje, upravljanje i oporavak AD DS.

Predznanje: MCSA 2
Perspektiva: MCSE 1

ATC pogodnosti:
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a.

Cene karata

Cena kursa iznosi 460 EUR