Marketinška kampanja – kompletan proces razvoja i realizacije

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Promovisanje proizvoda i usluga bez osmišljene i pravovremeno plasirane marketinške poruke nije moguće. Proces pripreme, razvoja i realizacije kampanje traži specifičnu kombinaciju znanja iz različitih oblasti.

- Šta je u tom procesu važno, a šta najvažnije?
- Da li postoje prečice?
- Šta mi je na raspolaganju, ko su ljudi, a koji alati koji mogu da mi pomognu?

Trening će polaznicima pružiti uvid u kompletan proces pripreme, razvoja, realizacije marketinške kampanje, sve njegove aspekte, izazove i na raspolaganje staviti znanja koja će ga učiniti bržim, efikasnijim i efektnijim.
Cilj treninga:
Sveobuhvatan uvid u proces pripreme, razvoja i realizacije marketinške kampanje u cilju efikasnijeg upravljanja.
Ciljna grupa:
Poslovni ljudi koji imaju potrebu za promovisanjem proizvoda ili usluga, bilo direktno ili indirektno (kao deo procesa nabavke, razvoja novih proizvoda, ljudskih resursa, korporativnih komunikacija, operacija). Oni koji do sada nisu imali iskustva sa razvojem kompletne marketinške kampanje koja se plasira kroz sve medije.

Teme:
- Priprema za razvoj kampanje - brif
- sagledavanje ambicija, izazova, mogućnost
- postavljanje ciljeva – strateški vs komunikacioni cilj vs zadatak
- elementi i format brifa
- (tenderski) proces izbora agencija
- Strateški razvoj i kreativna ideja
- Definisanje strateške pozicije, teritorija brenda, alati
- Kreativna platforma
- Ideja kroz medije, kanale, formate, sadržaje
- Ideja vs poruka, kreativni koncept vs TV reklama
- Insight – osnova svake ideje
- Produkcija i plasiranje u medije
- od ideje do - TV reklame, bilborda, materijala na mestu prodaje, promocije
- budžetiranje, rokovi, štampa, video produkcija, izvori, prava
- realizacija, plasiranje u medije - specifičnosti kanala komunikacije (TV, OOH, print, digital, BTL)

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
Uspešnije upravlja procesom razvoja i realizacije marketinških kampanja tako što će informisanije i sa većim razumevanjem svih specifičnosti postavljati ciljeve, optimizovati sled koraka i resurse i donositi strateške odluke koje mogu da utiču na taj proces, njegove rezultate, a posledično i na sveukupne poslovne rezultate.

Trener:
Marija Ocokoljić, Uspešno gradi brendove više od 15 godina. Svoje iskustvo stekla u vodećim svetskim lancima marketinških agencija kao što su Saatchi&Saatchi, McCann, Publicis. U razvoju lokalnih, regionalnih, sve do velikih globalnih brendova svoje timove vodila je kroz najrazličitije kategorije, od FMCG-a, automobilske industrije, bankarstva i finansija, trgovine itd.
Kao konsultant danas radi sa kompanijama, agencijama i na projektima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
Njeni timovi: Saatchi&Saatchi, McCann, Publicis, Leo Burnett
Njeni brendovi: Milka, Nescafe, Raiffeisenbank, Audi, SEAT, Renault, mtel, Duracel, Kellogs, Danone, Knorr.

Cene karata

Cena kotizacije 23.640, 00 RSD

Izvor: mngcentar.com