Majski susreti pravnika u privredi

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Udruženje pravnika u privredi Srbije tradicionalno, 25. put, organizuje Majske susrete pravnika u privredi. Tema ovogodišnjeg savetovanja biće „Pravo i privredno poslovanje“ imajući u vidu da zakonodavni život Srbije odlikuje donošenje niza novih zakona, koji imaju određene efekte na privrednopravni život i poverenje investitora.Majski susreti pravnika u privredi dobra su prilika da se o ovim propisima i celovitom privrednopravnom okruženju progovori jezikom struke, profesije i kritičke reči koja ima i direktnog odraza na predvidljivost primene i tumačenja u sudskoj, arbitražnoj i poslovnoj praksi, a time i na stepen pravne sigurnosti privrednopravnih subjekata.Učešće zastupnika teorijske reči, učešće zastupnika života prava u praksi, učešće predstavnika relevantnih zakonodavnih i drugih državnih institucija, kao i regulatornih i samoregulatornih organizacija, u isto vreme, na istom mestu, i sa istim povodom, najbolja je garancija potrebnog visokog nivoa raspravnosti i radnog ishodišta.