Linux L2-2: Administracija Linux servera

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Ova obuka je nastavak obuke L2-1 i bavi se administracijom servera. Na ovoj obuci se obrađuju sledeće teme: konfigurisanje sistema log fajlova, init ramdisk, kernel i kernelski moduli, proširena kontrola pristupa fajlovima, konfigurisanje Linux firewall-a, konfigurisanje SELinux-a i priprema nenadgledane instalacije servera.

Predznanje: Linux L2-1: Osnove administriranja Linux-a
Perspektiva: Linux L2-3: Administracija infrastrukturnih servisa

Program kursa:
- Upravljanje logovima
- Init ramdisk, kernel i moduli
- Proširena kontrola pristupa fajlovima (ACL)
- Linux firewall
- Osnove SELinuxa
- Nenadgledana instalacija servera

ATC pogodnosti
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a.

Cene karata

Cena kursa iznosi 250 EUR