Linux L1-2: Bash shell scripting

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

L1-2: Bash shell scripting

Na ovoj obuci polaznici uče pravljenje izvršnih skriptova (programa) koji se izvršavaju u komandnom interpreteru. Osnovna karakteristika dobrog administriranja je automatizacija posla i velika snaga Linuxa i Unixa leži upravo u automatizaciji posla preko komandnih skriptova.

Program kursa:
- Šta je skript?
- Parametri i promenljive
- Nizovi
- Izvršavanje komandi u zasebnom procesu
- Komande koje se često koriste u skriptovima
- Uslovni izrazi
- Kontrola toka programa
- Prenošenje argumenata
- Funkcije
- Rad sa opcijama
- Aritmetika u skriptovima
- Kontrola ispisa
- Kako bash izvršava komandnu liniju?

Predavanja su uto/pet, u terminu od 17:30-20:30h

ATC pogodnosti
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Cene karata

Cena kursa 184, 00 EUR

Izvor: atc.rs