Linux L1-1: Osnove Linux operativnog sistema

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

L1-1: Osnove Linux operativnog sistema

Kroz ovu obuku korisnici treba da steknu znanja o istorijatu Linuxa i open-source-a, iz kojih delova se Linux sastoji kao i da upoznaju i usvoje rad preko terminalske konekcije. Na ovoj obuci se korisnici upoznaju sa osnovnim alatima koje će koristiti pri administraciji Linuxa, kao i nekim bitnim tehnikama kao što su regularni izrazi i fajl globing.

Program kursa
- Upoznavanje sa filozofijom open-source pokreta
- Upoznavanje sa osnovama na kojima je zasnovan Linux
- Pristup Linux-u, terminali i SSH
- Rad u komandnoj liniji
- Osnovne komande za rad sa fajlovima
- Regularni izrazi
- Komande za rad sa sadržajem fajlova
- Redirekcija I/O i pajpovi
- Korisnici i grupe
- Prava pristupa – detaljnije
- Rad sa procesima
- Rad sa vim editorom

Predavanja su uto/pet, u terminu od 17:30-20:30h.

ATC pogodnosti
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Cene karata

Cena kursa iznosi 380 EUR

Izvor: atc.rs