Linux L1-1: Osnove Linux operativnog sistema

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

L1-1: Osnove Linux operativnog sistema

Kroz ovu obuku korisnici treba da steknu znanja o istorijatu Linuxa i open-source-a, iz kojih delova se Linux sastoji kao i da upoznaju i usvoje rad preko terminalske konekcije. Na ovoj obuci se korisnici upoznaju sa osnovnim alatima koje će koristiti pri administraciji Linuxa, kao i nekim bitnim tehnikama kao što su regularni izrazi i fajl globing.

Program kursa
- Upoznavanje sa filozofijom open-source pokreta
- Upoznavanje sa osnovama na kojima je zasnovan Linux
- Pristup Linux-u, terminali i SSH
- Rad u komandnoj liniji
- Osnovne komande za rad sa fajlovima
- Regularni izrazi
- Komande za rad sa sadržajem fajlova
- Redirekcija I/O i pajpovi
- Korisnici i grupe
- Prava pristupa – detaljnije
- Rad sa procesima
- Rad sa vim editorom

Predznanje: CompTIA Newtork+
Perspektiva: Linux L1-2: Bash shell skriptovi

Broj časova: 33

ATC pogodnosti
- Svaki polaznik ima svoj računar i kompletno radno mesto
- Praktične vežbe u IT radionici
- Savremena računarska laboratorija
- Sertifikovani predavači sa inženejrskim iskustvom
- Pripreme za polaganje zvaničnih ispita
- Pristup online prezentacijama
- Mogućnost plaćanja u ratama

Sve cene su izražene u eurima. Plaćanje je isključivo u dinarima po srednjem kursu NBS na dan rezervacije obuke.
Izražene cene za fizička lica su sa uračunatim PDV-om.
Izražene cene za pravna lica su bez uračunatog PDV-a.

Cene karata

Cena kursa iznosi 330 EUR