Liderstvo i strategija

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Tema liderstva postala je izuzetno važna u savremenom poslovanju. Iskusan lider, koristeći različite liderske stilove, omogućava organizaciji i ljudima da se razvijaju, da rastu, da se usavršavaju i da posluju u skladu sa zahtevima tržišta, ali i sa vrednostima u kompaniji.Pored liderstva, da bi organizacija bila efektivna i efikasna u dužem vremenskom periodu, važno je da svi u kompaniji razumeju strategiju i strategijske pravce i da strategiju kompanije uspešno spuste do zaposlenih na nižim hijerarhijskim nivoima. Dobro liderstvo i pravilno definisana i primenjena strategija garant su uspeha svake savremene organizacije.Učesnici programa

Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih tehnikama koje do sada nisu naučili ili ih nisu koristili u praksi. Ovaj program će omogućiti učesnicima da u interakciji sa predavačima i drugim kolegama unaprede svoje upravljačke veštine i sa novom energijom pristupe svom poslu.Teme

- Tranzicija od menadžmenta ka liderstvu

- Liderstvo kao koncept

- Kako se pravi dobar tim

- Tipologija ličnosti lidera

- Upravljanje sobom

- Značaj socijalne i emocionalne inteligencije

- Efektivno planiranje, uspešno vođenje, upravljanje timovima – motivacija i međuljudski odnosi

- Liderska radionica

- Analiza profila poslovnih lideraPredavači: Dr Bojan Kostadinović i Srđan Janićijević, MBA

Cene

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat: Smeštaj (približna cena punog pansiona iznosi 5.000,00 RSD dnevno).
Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.