Liderstvo i strategija

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Tema liderstva postala je izuzetno važna u savremenom poslovanju. Iskusan lider, koristeći različite liderske stilove, omogućava organizaciji i ljudima da se razvijaju, da rastu, da se usavršavaju i da posluju u skladu sa zahtevima tržišta, ali i sa vrednostima u kompaniji.

Pored liderstva, da bi organizacija bila efektivna i efikasna u dužem vremenskom periodu, važno je da svi u kompaniji razumeju strategiju i strategijske pravce i da strategiju kompanije uspešno spuste do zaposlenih na nižim hijerarhijskim nivoima. Dobro liderstvo i pravilno definisana i primenjena strategija garant su uspeha svake savremene organizacije.

Učesnici programa
Program je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih tehnikama koje do sada nisu naučili ili ih nisu koristili u praksi. Ovaj program će omogućiti učesnicima da u interakciji sa predavačima i drugim kolegama unaprede svoje upravljačke veštine i sa novom energijom pristupe svom poslu.

Teme
- Tranzicija od menadžmenta ka liderstvu
- Liderstvo kao koncept
- Kako se pravi dobar tim
- Tipologija ličnosti lidera
- Upravljanje sobom
- Značaj socijalne i emocionalne inteligencije
- Efektivno planiranje, uspešno vođenje, upravljanje timovima – motivacija i međuljudski odnosi
- Liderska radionica
- Analiza profila poslovnih lidera

Predavači: Dr Bojan Kostadinović i Srđan Janićijević, MBA

Cene karata

80.000,00 RSD + PDV
U cenu nije uračunat: Smeštaj (približna cena punog pansiona iznosi 5.000,00 RSD dnevno).
Napomena: Korporativni partneri, akademska zajednica, samofinansirajući studenti i nezaposleni imaju posebne uslove.