Liderske veštine

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Koje su tematske oblasti?

Modul 1

- Značaj liderstva u savremenom poslovanju

- Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke

- Uloga I fenomen liderstva

- Osnovne funkcije liderstva

- Razlika između lidera i rukovodioca

Modul 2

- Kako uspešno motivisati tim?

- Stimulacija I motivacija tima

- Tehnike i preporuke za uspešnu motivaciju saradnika

- Kako efikasno uputiti kritiku

- Harizma lidera

Modul 3

– Kako uspešno voditi tim?

- Emocionalna inteligencija lidera

- Veština vođenja sastanaka

- Tipovi saradnika u radu sa timom

- Podela uloga u timu

Modul 4

- Kakav je naš liderski stil?

- Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički)

- Liderstvo i promena

- Prednosti i nedostaci određenih liderskih stilova

- Evaluacija seminara i dodela sertifikataKome je seminar namenjen?

Svim direktorima, vođama projekata, menadžerima, rukovodiocima, liderima, HR menadžerima i svima koji žele da to postanu. Ako ste od ključnog značaja za funkcionisanje jedne komanije, organizacije ili korporacije, onda je ovaj seminar upravo za Vas.Zašto preporučujemo seminar? Zato što je u poslu mnogo šefova, a malo pravih lidera. I dok su prvi orijentisani na formu (poziciju, titulu) I traže svoja prava, drugi su usmereni na dostignuća, rezultate, misije I više ciljeve. Pravi lideri su orijentisani na odgovornost a ne na svoja prava. Oni drastično mogu da promene kvalitet I produktivnost jedne organizacije.Ko je predavač?

Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert): poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo.Kako radimo?

Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra (podržan od UPPS-a), mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Cene

Cena seminara je 139 EUR po učesniku.
U januaru i februaru smo obezbedili 40% popusta na seminare, tako da je vrednost kotizacije 83,4 EUR po učesniku.