Liderske veštine

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Koje su tematske oblasti?
Modul 1
- Značaj liderstva u savremenom poslovanju
- Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
- Uloga I fenomen liderstva
- Osnovne funkcije liderstva
- Razlika između lidera i rukovodioca
Modul 2
- Kako uspešno motivisati tim?
- Stimulacija I motivacija tima
- Tehnike i preporuke za uspešnu motivaciju saradnika
- Kako efikasno uputiti kritiku
- Harizma lidera
Modul 3
– Kako uspešno voditi tim?
- Emocionalna inteligencija lidera
- Veština vođenja sastanaka
- Tipovi saradnika u radu sa timom
- Podela uloga u timu
Modul 4
- Kakav je naš liderski stil?
- Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan i saradnički)
- Liderstvo i promena
- Prednosti i nedostaci određenih liderskih stilova
- Evaluacija seminara i dodela sertifikata

Kome je seminar namenjen?
Svim direktorima, vođama projekata, menadžerima, rukovodiocima, liderima, HR menadžerima i svima koji žele da to postanu. Ako ste od ključnog značaja za funkcionisanje jedne komanije, organizacije ili korporacije, onda je ovaj seminar upravo za Vas.

Zašto preporučujemo seminar? Zato što je u poslu mnogo šefova, a malo pravih lidera. I dok su prvi orijentisani na formu (poziciju, titulu) I traže svoja prava, drugi su usmereni na dostignuća, rezultate, misije I više ciljeve. Pravi lideri su orijentisani na odgovornost a ne na svoja prava. Oni drastično mogu da promene kvalitet I produktivnost jedne organizacije.

Ko je predavač?
Dragiša Ristovski (D.R. Gilbert): poseduje više od 20 godina praktičnog poslovnog iskustva na različitim pozicijama od komercijaliste na terenu do direktora. Kao trener poslovnih veština počeo je da radi pre 15 godina, a danas su oblasti njegove ekspertize direktna prodaja, pregovaranje, motivacija zaposlenih i liderstvo.

Kako radimo?
Trening je organizovan po principu 4 sesije od 80 minuta, koje predstavljaju kombinaciju interaktivnog predavanja i vežbi sa dosta primera iz prakse. Svi polaznici pored edukacije dobijaju radni materijal, sertifikat D.R.Gilbert centra (podržan od UPPS-a), mogućnost konsultacija nakon seminara sa predavačem. U pauzama je obezbeđen laki obrok i osveženje.

Cene karata

Cena seminara je 139 EUR po učesniku.
U januaru i februaru smo obezbedili 40% popusta na seminare, tako da je vrednost kotizacije 83,4 EUR po učesniku.