Lean manufacturing u uslovima severnoameričke privrede

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Program Lean Manufacturing na primeru severnoameričke privrede (LM) je kreiran 2011-te godine u Kanadi i posvećen je obuci u primeni Lean principa, alata i radnih metoda sa naglaskom na primeni:
- u automobilskoj,
- elektronskoj i
- farmaceutskoj industriji,
mada se generalni principi mogu koristiti u bilo kom tipu industrije, zdravstvu ili državnim aparatima.

Cilj je da se proizvodnim inženjerima, inženjerima kvaliteta, svim nivoima menadžmenta obezbedi neophodan nivo znanja i metoda tako da samostalno mogu da primene Lean Manufacturing u svojim industrijama. Lean Manufacturing se zasniva na principima Toyota Production System-a (TPS) i uspešno se primenjuje u velikom broju navedenih industrija. Glavni ciljevi LM-a su poboljšanje efikasnosti proizvodnje, kvaliteta i profita. Samo prosle godine autor kao Project Manager i proizvodni tim je u farmaceutskoj kompaniji uz korišćenje jednostavne metodologije omogućio povećanje kapaciteta proizvodnje od pet miliona doza, profita od 187 miliona kanadskih dolara ili 16% od ukupnog profita. Lean Manufacturing je vodeća metodologija za kontinuirano unapređenje efikasnosti, kvaliteta i profitabilnosti Fortune 500 kompanija. (Wallmart, Toyota, Volkswagen, Ford, General Motors, Pfizer itd.)

Kao motivacioni faktor program nudi tri nivoa sertifikacije: zuti, zeleni i crni pojas. Preduslov za dobijanje sertifikata je uspešno položeni ispit, i tri projekta urađena u organizaciji gde je polaznik zaposlen, ili organizaciji koju polaznik izabere. Tri projekta su različitog nivoa složenosti i polaznicima ce biti pruzena on-line pomoć u izboru i realizaciji projekta. Znanja stečena ovim putem mogu se uspešno primeniti svuda u svetu.
Program obuhvata teoretska izlaganja, mnoštvo realnih primera, ilustrativnih aktivnosti iz severnoameričke prakse, kao i simulacije proizvodnje u učionici korišćenjem „Lean Zone“ (c) igara.

Cilj treninga:
- Transfer eksluzivnih praktičnih znanja stečenih u Fortune 500 kompanijama u privredu Srbije
- Kreiranje jake baze za primenu i širenje Lean Manufacturing u Srbiji
- Postizanje rezultata u vidu povećanja profita, kvaliteta i konkurentnosti
- Primena u malim, srednjim i velikim preduzećima, zdravstvu, državnim aparatima

Ciljna grupa:
Proizvodni inženjeri, Inženjeri kvaliteta, srednji i viši nivo menadžera u proizvodnji, zdravstvu, državnim institucijama, retail-u.

Teme:
- Istorija i evolucija Lean Manufacturinga
- Potreba za promenom
- 3 Principa i 7 Koncepata
- Gemba i gubici – definicije i aplikacija
- Osnove:
Lean Workshop – organizacija (Kaizen)
Heijunka – Planiranje
Standardizacija i Vizuelni menadžment
5S – Organizacija radnog mesta
- JIT (Just In Time) – Tačno na Vreme Proizvodnja (Takt, Tok, Kanban varijante):
SMED – Brza Promena Alata
Karta Toka Procesa (Value Stream Mapping) i Metod analize
Dizajn Toka Procesa
- Autonomation – Error Proofing (Prevencija Defekata)
Sledeci koraci: Ispit, Zuti Pojas, Zeleni Pojas, Crni Pojas – organizacija

Po završetku treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Podstakne podršku Lean Proizvodnji;
- Identifikuje mogućnosti za unapređenje i organizaciju projekta;
- Samostalno primeni savladane metode i tehnike;
- Bude facilitator projekta i/ili budući trener;
- Proširi mrežu poznanstava i razmenjuje iskustva i primere;
- Radi u svetskim kompanijama na poslovima Lean Manufacturing, Manufacturing Excellence, Industrial Performance itd.

Predavač:
Miodrag Kilibarda, više od 30 godina praktičnog iskustva u severnoameričkoj privredi na primeni Industrijskog inženjerstva i Lean Manufacturing-a. Radio kao Senior Industrial Engineer, Lean Business Manager, Operational Performance and Method Manager. Kompanije: (između ostalih) Magna International (vodeći dobavljač za automobilske komponente), Siemens (električni reaktori), Sanofi Pasteur (proizvođač vakcina). Trenutno radi kao Lead Trainer for Sanofi Manufacturing System for Toronto, i Operational Performance and Method Manager. Razvio trening Lean Manufacturing for Northamerican Conditions.
Radio na brojnim zajedničkim projektima postavljanja novih proizvodnih linija sa kompanijama: Toyota, Ford, General Motors, Chrysler, Lear. Magistar nauka i akreditacija Professional Engineer (Canada). Nosilac akreditacije za Lean Manufucturing (Siemens i Sanofi), Six Sigma Black Belt.

Cene karata

Cena obuke iznosi 84.960,00