Lak način da prestanete da pušite

Jezik: Serbian

Medicina i Farmacija
Alen Kar metod je najefikasniji metod za odvikavanje od pušenja. Postoji oko 100 Alen Kar centara, u vise od 50 zemalja sveta. U protekle 34 godine, uz pomoć ovog metoda, pušenje je ostavilo više od 15 miliona pušača.Metod se sprovodi na šestočasovnim terapijama u grupama do 8 ljudi. Većini pušača je dovoljna jedna terapija, dok su za one kojima je potrebno nešto više vremena predviđene dve dodatne dvoipočasovne terapije (ne predstavljaju ponavljanje prve terapije). Terapije se zasnivaju isključivo na razgovoru, tokom kojeg dolazi do sukcesivnog razbijanja zabluda šta pušačima cigarete predstavljaju, shvatanja kako su upali u “nikotinsku zamku”, i kako je lako iz nje izaći.Alen Kar je jedina organizacija ove vrste koja garantuje povraćaj novca u slučaju neuspeha. U mogućnosti smo da ponudimo ovu garanciju zahvaljujući veoma visokoj stopi uspešnosti našeg metoda. Za sve one koji nas obaveste da su uprkos prisustvu na glavnoj i dvema dodatnim seansama u roku od tri meseca od datuma održavanja glavne seanse nastavili da puše i odlučili da ne prestanu, novac će biti bezuslovno vraćen.Za sve detaljnije informacije obratite se na sledeće kontakt telefone i adrese:

Tel: 011 321 5 222

Mob: 060 32 37 800

Adresa: Jevrejska 32, 11000 Beograd

mail: office@allencarr.co.rs

web: www.allencarr.co.rs

Cene

Cena programa je 16.520,00 RSD

Dokumenti