Kvantna medicina i Aura skener, besplatno predavanje

Jezik: Serbian

Medicina i Farmacija
KVANTNA MEDICINA I AURA SKENER - BESPLATNO PREDAVANJE I KONSULTACIJE

Interaktivno predavanje drži dr Marija Badawi, specijalista opšte, kineske i kvantne medicine. Na predavanju će biti reči o kvantnoj medicini i o kvantnom pristupu lečenju, koji se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja.Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije, a zatim da ih terapeutski korigujemo i lečimo.Pored toga, posebno će biti reči o skeniranju aure. Aura je energetski omotač oko fizičkih tela, koji nosi kompletne informacije o samom telu, odnosno o energetskim procesima u njemu. Svako telo je sastavljeno od energije (nova otkrića iz oblasti kvantne fizike upućuju da je sve energija), tako da svako telo ima svoje elektomagnetno polje, koje kada skeniramo vidimo kao spektar boja.Stanje aure i energetskih centara je direktno povezano sa našim telesnim, umnim i duhovnim stanjem.

Jako je malo ljudi koji imaju aurealna viđenja, odnosno sposobnost da vide aure drugih ljudi, što je povezano sa razvojem magnetnog receptora ispod hipofize u mozgu - pinealne žlezde (glandula pinealis), a još je manji broj ljudi koji imaju aurealna viđenja i medicinsku edukaciju, da bi mogli svoj dar koristiti kao sredstvo prevencije ili lečenja.Napretkom tehnologije, na raspolaganju su nam novi tehnološki alati, koji veoma precizno vrše skeniranje aure i stanja energetskih centara, na osnovu čega se pravi detaljan izveštaj, koji tumači iskusan lekar, te na taj način veoma efikasno unapređujemo svoje zdravlje, kao i sve aspekte našeg života.Samim tim, svako od nas sada može da vidi svoju auru i stanje energetskih centara, što je odlična polazna tačka za lični napredak na svim nivoima.Datum i vreme: četvrtak, 14.12.2017. godine, od 17:00 do 19:00 časova

Mesto: "Škola zdravlja Poliklinike Badawi", Otvoreni univeritet Subotica, Trg Cara Jovana Nenada, Subotica, Sala:213Pridružite nam se na predavanju, da zajedno gradimo zdravlje.Molimo sve polaznike da se prijave preko online forme: http://bit.ly/kvantna_medicina

Prijava je moguća i na telefonski broj Poliklinike Badawi: (0)24 / 553-774.

Ulaz je besplatan.AGENDA DOGAĐAJA

od 16:30 do 17:00 - dolazak prijavljenih učesnika i upis u listu gostiju

od 17:00 do 17:45 - kvantna medicina, istorijat, praktična primena i napredak tehnologije u službi zdravlja

od 17:45 do 17:55 - pauza

od 17:55 do 19:00 - skeniranja aure kao dijagnostička procedura, interakcija sa učesnicima predavanja, pitanja i odgovoriHvala Vam na ukazanom poverenju,

Poliklinika Badawi