Kursevi jezika

Jezik Srpski

Obrazovanje i Edukacija

Škola IH Syllabus organizuje opšte i specijalizovane kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika i srpskog jezika za strance.

Poseban metod rada škole IH Syllabus omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke. Povodom 20 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Let’s Talk program!

Škola stranih jezika i poslovne komunikacije IH Belgrade Syllabus (osnovana 1991. godine) je od 2006. članica International House World Organisation (IHWO), mreže visoko kvalitetnih škola širom sveta sa tradicijom dugom skoro 60 godina.

IHWO garantuje najviše standarde kvaliteta i inovacije u nastavi stranih jezika i edukaciji predavača. IHWO je pridruženi član Evropske agencije za kvalitet jezičkih usluga (EAQUALS). IH Belgrade Syllabus škola je jedan od osnivača YALS asocijacije škola stranih jezika Srbije i autor za sada jedine aktivne inspekcijske šeme kvaliteta u zemlji. Takođe, naša škola je imala veliku ulogu u uvođenju standarda kvaliteta u Srbiji i obuci nastavnog kadra.

Opšti kursevi

Škola IH Syllabus organizuje opšte engleskog,nemačkog,italijanskog,španskog i ruskog jezika.
Poseban metod rada škole IH Syllabus omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke.
- Ove godine slavimo! Povodom 20 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Let’s Talk program !
- Opšti kursevi engleskog jezika se organizuju za sve nivoe i pokrivaju jedan jezički nivo prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru (CEFR) od A1 do C2. Polaznici brzo i uspešno ovladavaju jezičkim veštinama i stiču sigurnost u komunikaciji.
- Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovrajućeg nivoa.
- Nastavu vode profesori sa medjunarodnimCambridgei IH kvalifikacijama.

Specijalizovani kursevi

Škola IH Syllabus organizuje specijalizovane kurseve engleskog, nemačkog, italijanskog, španskog i ruskog jezika za različite oblasti poslovanja.
Poseban metod rada škole IH Syllabus omogućava da brzo progovorite i počnete da koristite znanje stranog jezika za poslovne ili druge potrebe. Uz svaki upisan kurs dobijate popuste i besplatne obuke .
- Ove godine slavimo! Povodom 20 godina uspešnog rada, svaki polaznik škole dobija besplatan Let’s Talk program !
- Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa.
- Nastavu vode profesori sa međunarodnim Cambridge i IH kvalifikacijama

Program poslovnih veština – Program+

PROGRAM + poslovnih veština na engleskom jeziku je kratka intenzivna specijalizovana obuka iz odredjenih oblasti koja se može pohađati samostalno ili kombinovati sa bilo kojim programom škole. Ovaj program može biti fokusiran na razvijanje specijalizovanog vokabulara ili određenih poslovnih veština.

Activate Your English

Activate Your English – studenti i nezaposleni – 50% popust
Specijalizovani program engleskog jezika prvenstveno namenjen studentima i nezaposlenima, ali i svima ostalima koji žele da se lično usavršavaju. Activate Your English razvija veštine neophodne za praćenje nastave na engleskom jeziku i pripremu za buduće poslove. Kroz realne situacije aktivira se vaše znanje engleskog jezika i povećavaju izgledi da dobijete posao koji želite.
- Studenti svih fakulteta, viših škola i nezaposleni pohađaju ovaj program sa čak 50% popusta.
- Na kraju kursa polaže se ispit i dobija međunarodni IH sertifikat koji je visoko rangiran širom sveta
- Obuka se organizuje za sve nivoe i pokriva jedan jezički nivo prema Zajedničkom evropskom jezičkom okviru (CEF).

Let’s Talk Programme

Let’s Talk je poptuno NOV kurs engleskog jezika fokusiran na konverzaciju, koji je IH Belgrade Syllabus razvio koristeći svetski priznatu IH metodologiju. Polaznici brzo i lako stiču fluentnost i samopouzdanje u usmenoj komunikaciji sa profesorom čiji je maternji jezik engleski.

Srpski za strance

IH Syllabus škola organizuje intenzivne kurseve srpskog jezika za strance, sa akcentom na razvijanju govornih veština.

Kursevi engleskog za decu

Kursevi engleskog za decu – IH Syllabus kursevi nude deci mogućnost učenja engleskog jezika u kreativnom okruženju koje pomaže otkrivanju potencijala za učenje.
Uz naš tim iskusnih nastavnika Vaše dete će moći da nauči da koristi engleski jezik u svakodnevnoj komunikaciji, za potrebe škole i da se pripremi za polaganje medjunarodno priznatih Cambridg ESOL ispita.
IH Syllabus škola će omogućiti Vašem detetu učenje jezika u inostranstvu u jednoj od IH škola širom sveta. Na taj tačin ćete biti sigurni da Vaše dete uči u kvalitetnoj školi i da je potpuno bezbedno.
- Na kraju kursa polaznici polažu ispit i dobijaju međunarodni IH sertifikat odgovarajućeg nivoa.
- Nastavu vode profesori sa međunarodnimCambridgei IH kvalifikacijama