Kurs za samostalnog knjigovođu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kurs za samostalnog knjigovođu orijentisan je na praktičan rad u knjigovodstvu i praktičan rad na računaru koji se obavlja na savremenom internet knjigovodstvenom alatu, SAOP miniMAX, tako da polaznici stiču primenljiva znanja, koja odmah po završetku Kursa mogu da primene kod obavljanja knjigovodstvenih poslova u bilo kom privrednom subjektu ili agenciji.Obuka je namenjena licima koja nemaju ili imaju malo iskustva u knjigovodstvenom radu, licima koja žele da postanu profesionalne računovođe, kao i svima onima koja žele da nadograde postojeće znanje iz knjigovodstva.Тeme kursa:

1. Pojam, sadržina i ciljevi računovodstva

2. Knjigovodstvo, kao deo računovodstva

3. Sistem dvojnog knjigovodstva

4. Poslovne knjige i dokumentacija

5. Računovodstvena regulativa i računovodstvene evidencije

6. Poreski sistem i uticaj na poslovanje privrednog subjekta

7. Privredni subjekti i način vođenja knjiga u pojedinim privrednim subjektima

8. Poslovni procesi - knjigovodstveno obuhvatanje poslovnih promena u zavisnosti od vrste delatnosti i organizacija dokumentacije i knjiženja

9. Platni promet

10. Spoljnotrgovinsko poslovanje

11. Bilansi i vrste bilansa

12. Bilans stanja - struktura i pojedine pozcije bilansa stanja i pravila vrednovanja

13. Bilans uspeha - struktura i pojedine pozicije bilansa uspeha i pravila vrednovanja

14. Popis i inventarisanje

15. Zarade i naknade zarada

16. Druga lična primanja

17. Godišnje prijave vezane za lična primanja

18. Obrasci i predaja finansijskih izveštaja za dvojno knjigovodstvo

19. Poreski bilans i poreska prijava za porez na dobit

20. Izrada bilansa uspeha i poreskih prijava za obveznike koji vode prosto knjigovodstvoCilj seminara: je da se polaznici upoznaju sa svim aspektima rada u knjigovodstvu. Da ovladaju tehnikama knjiženja, obračuna i sastavljanja finansijskih izveštaja i da tačno znaju šta treba da rade, pri svakom koraku, od prijema dokumentacije do izrade finansijskih izveštaja.Raspored nastave: obezbeđuje potrebno vreme za samostalan rad i uspešno pripremanje ispita, koji se polaže po završetku kursa. Kurs ukupno traje 68 časova (52 časa teoretske nastave sa praktičnim vežbama + 12 časova online vežbi na računaru u knjigovodstvenom softveru + 4 časa ispit za dobijanje sertifikata).

Nastava se održava svake subote u periodu od 09 do 15 časova. Nastava je podeljena u 4 celine od po 90 minuta i obuhvata teorijsku nastavu i praktične vežbe uz simuliranje živog rada u virtuelnoj kompaniji.Polaznici dobijaju: radni materijal, skripte, radne zadatke sa primerima, pristup knjigovodstvenom programu miniMAX, prateće materijale, osveženje na pauzama, kao i sertifikat PKS o uspešno obavljenoj obuci za samostalno vođenje knjigovodstva, nakon položenog ispita.Nakon završenog kursa polaznici, pored Sertifikata o uspešno obavljenoj obuci, stiču i potrebno praktično znanje i veštine da:

- formiraju knjigovodstvenu dokumentaciju, kontiraju i knjiže knjigovodstvene promene većine mikro i malih privrednih društava i preduzetnika (dvojno knjigovodstvo),

- razumeju i primenjuju osnovne poreske i finansijske propise,

- izrade i podnesu poreske prijave za isplatu zarada i drugih ličnih primanja, kao i PDV prijave,

- vrše kontrolu zaključnog lista i samostalno (na osnovu zaključnog lista virtuelne kompanije posebno za svakog polaznika), obračunaju porez na dobit, pripreme i podnesu poresku prijavu za porez na dobit, sastave finansijske izveštaje i popune originalne obrasce finansijskih izveštaja.

Kurs počinje 13.05.2018. i održava se svake subote u periodu od 09 do 15 časova.

Obuka će se održati i u Novom Sadu, 8. maja, na adresi PKS RPK Novi Sad, Narodnog fronta 10, crvena sala, I sprat.

Cene

Kotizacija iznosi 20.000,00 RSD po učesniku (bez PDV-a)

Izvor: pks.rs