Kurs upravljanja vremenom

Jezik: Serbian

Life coaching
Da bismo na kvalitetan način iskoristili vreme pre svega moramo biti upoznati sa nekim osnovnim pojmovima vezanim za njega, njegovu vrednost, karakteristike, na koji način gubimo vreme na nepotrebne radnje i šta je ono što nam ga krade.Osim ovih, postoje i spoljni činioci koji utiču na našu organizaciju vremena i koji su često van naše kontrole, a sa kojima će se polaznici ovog kursa takođe upoznati.Naučićemo i na koji način da kreiramo raspored života kakav mi želimo, odnosno koji su osnovni koraci u ovom procesu.Takođe, definisaćemo životne ciljeve i ukazati na njihovu važnost i prednosti u upravljanju vremenom.Koliko je u celom procesu bitno uklanjanje starih navika, komunikacija i samoocenjivanje će takođe biti teme koje će biti obrađene na ovom kursu.

Cene

Cena radionice iznosi 500,00 RSD
Radionica će se održati online