Kurs o akademskim veštinama

Jezik: English

Obrazovanje i Edukacija
Kurs ima za cilj da pruži informacije o raznim veštinama koje su od suštinskog značaja za razvoj naučnoistraživačke karijere. Kurs je nezavisan od bilo koje naučne discipline, fokusirajući se više na filozofiju koja je potrebna da se ostvari uspešna karijera u istraživanju, bez obzira na predmet istraživanja.Karijera u nauci je u velikoj meri bazirana na percepciji kvaliteta publikacija koje istraživač (ili tim istraživača) nudi svojim kolegama i javnosti. Ako su ove publikacije brojne i visokog kvaliteta, dovešće do grantova za istraživanje i pune zaposlenosti.Kurs će biti održan na engleskom jeziku i dostupan online preko video stream-a.

Cene

95 EUR - Učesnici sa akademskih i naučno-istraživačkih institucija i drugi
75 EUR - Postdiplomci
65 EUR - Studenti i nezaposleni
Besplatno - Članovi UDEKOM Balkan

Izvor: udekom.org.rs