Kurs naprednog PHP Web programiranja

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Kurs je namenjen polaznicima koji su završili osnovni kurs PHP Web programiranja, kao i profesionalnim PHP developerima koji žele da unaprede svoje znanje i nauče Laravel framework.

Kurs Naprednog PHP web programiranja je namenjen polaznicima koji su završili osnovni kurs PHP Web programiranja, kao i profesionalnim PHP developerima koji žele da unaprede svoje znanje i nauče Laravel framework.

PHP se sve češće koristi i kao backend podrška na projektima kod mobilnih aplikacija, zbog čega ćemo obraditi kreiranje API servisa.

Osim samog kodiranja ovaj kurs pokriva i samu metodologiju i proces integracije koda, tako da ćete na kraju biti potpuno spremni za rad u timu, u realnom radnom okruženju.

Šta ćete naučiti?
1. GIT
- Upoznavanje sa GIT version control sistemom
- Kreiranje novog repozitorijuma
- Preuzimanje postojećeg repozitorijuma
- Komitovanje i slanje izmena na repozitorijum
- Kreiranje grana
- Rešavanje konflikta

2. COMPOSER
- Upoznavanje sa Composer-om
- Upoznavanje sa PHP Dependency Package Manager-om

3. LARAVEL
- Upoznavanje sa Laravel PHP framework-om.
- Instalacija.
- Konfiguracija.
- Podešavanje baze podataka.
- Struktura aplikacije.
- Rutiranje.
- Kontroleri.
- Request i Response.
- Kreiranje vizualnih komponenata templejta i layout-a.
- Blade template engine.
- Model.
- Eloquent ORM.
- Autentifikacija i Autorizacija.
- Artisan Console.
- Cache.
- CSRF zaštita.
- Logovanje grešaka.
- File storage.
- Hashing.
- Helperi.
- Lokalizacija.
- Mail.
- Middleware.
- Migracije.
- Paginacija.
- Seeding.
- Session.
- Validacija.
- Testiranje.

API Servisi:
- Kreiranje PHP API servisa za komunikaciju sa Android i iOS aplikacijama putem JSON formata.

Literatura
Sva potrebna literatura za praćenje predavanja u okviru kursa dobija se u elektronskoj formi.

Po odslušanom kursu Naprednog PHP web programiranja dobija se sertifikat IT Centra o uspešno odslušanom treningu.

Preduslov:
Poznavanje PHP programskog jezika (osnove) ili odslušan kurs PHP Web programiranje.

Popust za polaznike
IT Centar želi da ponudi svojim polaznicima sveobuhvatno znanje da bi postali konkurentniji na tržištu rada. Znajući da jedan trening nije dovoljan za zaposlenje, IT Centar svojim polaznicima koji ulažu vreme i novac u edukaciju želi da pomogne kroz posebne popuste koji se mogu iskorititi za srodne obuke. Svi kandidati koji u IT Centru odslušaju trening Napredni PHP dobiće vaučer koji mogu iskoristiti za jedan od treninga iz oblasti programiranja (Android i Java).

Cene karata

Cena: 600,00 EUR
Cena prijave do datuma 20.02.2019. (-10%): 540,00 EUR
Cena prijave do datuma 05.02.2019. (-15%): 510,00 EUR

Izvor: itcentar.rs