Kreni napred - Sprovođenje NAP-a 2017-2020 za ŽENE, MIR, BEZBEDNOST

Jezik: Serbian

Bezbednost i Osiguranje
Sa zadovoljstvom Vam se obraćamo u ime Fonda socialne i demokratske inicijative (FOSDI), Organizacije koje više godina ima priliku da sarađuje sa nadležnim institucijama i organizacijama na programu implementacije Nacionalnog akcionog plana (NAP 2) za primenu Rezolucije SB UN 1325 - Žene, mir, sigurnost i pozivamo na učešće u radu konferencija.Ove godine realizujemo projekat posvećen institucionalnom unapređenju primene NAP-a 2017-2020 sa posebnim ciljem da projektni ishodi doprinesu unapređivanju rada i funkcionisanja rodnih mehanizama, kao što su specijalni savetnici-ce za rodnu ravnopravnost i osobe od poverenja, kako u nadležnim ministarstvima i ostali institucijama, tako i u lokalnom samoupravama i zajednicama. Budući da smo i sami učestvovali u razvoju i prvog i drugog NAP-a i da

smo godinama posvećeni ovoj temi i u tesnoj saradnji sa ostalim akterima, očekujemo da projektni rezultati bitno doprinesu osnaživanju i poboljšanju lične bezbednosti žena, kako u snagama bezbednosti i odbrane tako i društva u celini.Projekat realizujemo kroz više aktivnosti (produkcija dokumentarnog filma, realizacija 3 fokus grupe, intervjui sa akterima i krajnjim korisnicima) i želimo da na završnoj konferenciji sumiramo zaključke, razmotrimo i usvojimo stavove i preporuke koje su proistekle i koje bi doprinele savladavanju prepreka i teškoća u sprovođenju ovog akcionog plana, naročito na lokalnom nivou. Na konferenciji ćemo imati priliku i razmenjivati mišljenja i iskustva i sa kolegama iz regiona.POZIVAMO VAS da učestvujete u radu konferencije, 28. novembra 2018. u Domu Vojske Srbije u Beogradu, od 10 do 18 časova i molimo da svoje učešće potvrdite u pisanoj formi najkasnije do 22.novembra. Naša e.mail adresa je office@fosdi.org.rs.