Kreiranje izveštaja i grafikona u Excel-u

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Excel nudi alate za brzu obradu velikog broja podataka kao i različite načine za grafički prikaz izveštaja. Bilo da se radi o poređenju, prikazivanju veza i odnosa ili o isticanju trendova, grafički prikazi omogućavaju da vaša publika "vidi" ono o čemu govorite.
Dobar grafički prikaz vam pruža priliku da informacije predstavite:
- brzo i jednostavno,
- da ih bolje razumete i zapamtite
- pravilno odaberete tip grafikona
za vaše podatke kako biste ih adekvatno prikazali i izbegli greške u tumačenju.

Na ovom treningu će se polaznici upoznati sa :
- načinima obrade podataka i kreiranja izveštaja,
- najboljim načinima za njihov grafički prikaz.

Takođe, naša obuka vam omogućava da naučite kako da kreirate izveštaje koji se ažuriraju u dva koraka, smanjite vreme potrebno za izradu izveštaja i mogućnost greške.

Trening je interaktivan i veoma praktičan. Učesnici nakon uvodnog izlaganja idividualno rade svaku vežbu uz asistenciju trenera. Sve vežbe se rade na unapred pripremljenim dokumentima koji olakšavaju rad, ali polaznici mogu poneti i svoj primer na kome će raditi.

Maksimalan broj učesnika je 10. Za sve učesnike obezbeđen laptop.

Potrebno predznanje:
Osnove rada na računaru i osnove Excel-a (otvaranje i zatvaranje dokumenta, rad sa radnim listovima–sheet, umetanje i brisanje redova i kolona, unošenje teksta i formula u ćeliju, brisanje sadržaja ćelije, kopiranje, štampanje, osnovne formule (+-*/) i formatiranje). Na početku treninga ukratko će biti reči o svakoj od ovih tema kako bi znanje polaznika bilo ujednačeno i samim tim olakšan rad cele grupe.

Ciljna grupa:
Menadžeri i izvršioci koji rade na obradi podataka, izradi različitih analiza i standardnih i ad hoc izveštaja, kao i svi koji žele da unaprede svoja znanja iz Excel-a.

Cilj treninga:
Osposobljavanje polaznika da samostalno kreiraju i menjaju različite izveštaje u Excel-u, kao i da kreiraju i menjaju grafikone i koriste ih za izveštaje i prikaze u drugim dokumentima.

Teme:
- Organizacija podataka i različiti izveštaji u Excelu;
- Kreiranje i izmene grafikona i izbor odgovarajućeg tipa grafikona;
- Detaljno o grafikonima (Design, Layout i Format), Izmene grafikona (izmena izvora podataka, izmena redova i kolona, pomeranje i sl);
-Povezivanje grafikona sa drugim programima (Word i PowerPoint) radi kreiranja interaktivnih izveštaja;
- Pivot tabele i izveštaji;
- Kreiranje Dashboard tzv. "komandne table", interaktivnog izveštaja koji se ažurira u dva koraka;
- Funkcije neophodne pri izveštavanju;
- Uslovno formatiranje podataka;
- Tabele u Excelu.

Po završetku treninga polaznik je osposobljen da:
- Samostalno kreiraju različite izveštaje i koriste različite analize u Excelu,
- Primenjuju napredne opcije pri kreiraju i izmeni grafikona, kao i njihovo umetanje u druge dokumente.

Cene karata

Cena obuke iznosi 20.040,00 RSD