Kreativna Srbija: budućnost je kreativna

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Predsednica Vlade Ana Brnabić postavila je kreativne industrije kao jedan od prioriteta za 2018. godinu. Kreativne industrije u Srbiji predstavljaju veliki ekonomski potencijal – zapošljavaju više od 100,000 stanovnika, od kojih je skoro 70% između 25 i 44 godina starosti, a veliki broj čine žene.

Ukoliko ga podržimo na pravi način, ovaj sektor nam pruža mogućnosti da stvorimo još više visoko plaćenih radnih mesta, podstaknemo razvoj malih i srednjih preduzeća i sprečimo odliv mozgova.

Pored toga, kreativne industrije nam mogu pomoći u izgradnji jedne sasvim drugačije slike o Srbiji kao kreativnoj, inovativnoj i digitalnoj zemlji i time doprinesu redefinisanju naše celokupne kulturne diplomatije.

U širem smislu, kreativne industrije nam takođe pomažu da se pripremimo za novi vid globalne ekonomije koju karakterišu nove vrste radnih mesta, automatizacija, izvoz usluga.

Svi gosti moraju biti registrovani preko Eventbrite registracione platforme i potrebno je da donesu odštampanu ulaznicu ili da je imaju pripremljenu na svojim mobilnim telefonima tako da može da se skenira pri ulasku.

Program konferencije će se baviti nekim od trenutnih izazova i ograničenja, ali najvažnije, konferencija predstavlja platformu za pogled unapred s ciljem da se identifikuje obim mogućnosti, kao i da se započne proces utvrđivanja najboljih načina za saradnju između javnog i privatnog sektora kako bi se sektor razvijao na održiv način.

Organizatori: Team for Digital and Creative Industries and Tourism Cabinet of Prime Minister Government of the Republic of Serbia
Konferencija če se održati u Jugoslovenskoj kinoteci, u ulici Uzun Mirkova 1.