Koučing - osnaživanje sebe i drugih na putu promena

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Koučing je najbrži i najdelotvorniji metod ličnog i razvoja drugih.

Koučing proces doprinosi:

- prepoznavanju šansi i mogućnosti u aktuelnoj životnoj i poslovnoj situaciji,

- otkrivanju unutrašnje motivacije i vlastitih resursa,

- kreiranju stava koji je orijentisan ka rešenjima i neprekidnom poboljšanju,

- usavršavanju i delovanju kako bismo dostigli viziju kojoj težimo.Ovaj program je koncipiran tako da doprinese sticanju veće jasnoće o onome što biste želeli da promenite na ličnom i profesionalnom planu i prepoznavanju sopstvenih potencijala za ostvarivanje tih željenih ciljeva.Posebnu korist od koučinga mogu imati, ne samo pojedinci, već i timovi i organizacije, a naročito najviše rukovodstvo i to u oblastima: planiranja poslovnih ciljeva, planiranja ličnog i karijernog razvoja, motivisanju zaposlenih, rešavanju konflikata, unapređenju kvaliteta i rezultata rada, unapređenju komunikacije, uspostavljanju bolje ravnoteže posao-privatni život, razvoju kompetencija zaposlenih itd.Ciljna grupa:

- zaposlenima u privatnom i javnom sektoru

- direktorima i menadžerima kompanija

- zaposlenima u ljudskim resursima

- zaposlenima u marketingu, prodaji i administraciji

- preduzetnicima (i onima koji bi to želeli da postanu)Cilj treninga:

Upoznati učesnike sa procesom koji doprinosi prepoznavanju i postizanju jasnoće onoga što žele da ostvare ili promene u profesionalnom ili ličnom životu, kao i na koji način im koučing veštine mogu pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju ali i razvoju svojih saradnika.Teme:

- Upoznavanje za koučingom

- Šta je koučing?

- Koučing kompetencije

- Vrednost i važnost koučinga na radnom mestu

- Snaga i koristi od koučinga za organizaciju

- Model rasta

- Primena koučinga

- Koučing karijere

- Individualni plan razvoja

- SamoosnaživanjeTreneri:

- Gordana Nikić, Psiholog, aktivno radi kao trener i psihoterapeut u oblasti prevencije i rešavanja emocionalnih problema kod zdravih ljudi. Oblast njenog teorijskog, istraživačkog i praktičnog rada su emocije i rešavanje emocionalnih problema. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima na temu emocionalne inteligencije. Završila je četvorogodišnju obuku za REBT psihoterapeuta pri Institutu Albert Elis iz Njujorka.

- Maria Cerovina, koordinatorka Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje na Fakultetu za medije i komunikacije.

Cene

Cena obuke iznosi 39.000,00 RSD