Koučing - Osnaživanje sebe i drugih na putu promena

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Koučing je najbrži i najdelotvorniji metod ličnog i razvoja drugih. Koučing proces doprinosi:
• prepoznavanju šansi i mogućnosti u aktuelnoj životnoj i poslovnoj situaciji,
• otkrivanju unutrašnje motivacije i vlastitih resursa,
• kreiranju stava koji je orijentisan ka rešenjima i neprekidnom poboljšanju,
• usavršavanju i delovanju kako bismo dostigli viziju kojoj težimo.

Ovaj program je koncipiran tako da doprinese sticanju veće jasnoće o onome što biste želeli da promenite na ličnom i profesionalnom planu i prepoznavanju sopstvenih potencijala za ostvarivanje tih željenih ciljeva.

Posebnu korist od koučinga mogu imati, ne samo pojedinci, već i timovi i organizacije, a naročito najviše rukovodstvo i to u oblastima: planiranja poslovnih ciljeva, planiranja ličnog i karijernog razvoja, motivisanju zaposlenih, rešavanju konflikata, unapređenju kvaliteta i rezultata rada, unapređenju komunikacije, uspostavljanju bolje ravnoteže posao-privatni život, razvoju kompetencija zaposlenih itd.

Ciljna grupa:
• zaposlenima u privatnom i javnom sektoru
• direktorima i menadžerima kompanija
• zaposlenima u ljudskim resursima
• zaposlenima u marketingu, prodaji i administraciji
• preduzetnicima (i onima koji bi to želeli da postanu)

Cilj treninga:
Upoznati učesnike sa procesom koji doprinosi prepoznavanju i postizanju jasnoće onoga što žele da ostvare ili promene u profesionalnom ili ličnom životu, kao i na koji način im koučing veštine mogu pomoći u ličnom i profesionalnom razvoju ali i razvoju svojih saradnika.

Teme:
• Upoznavanje za koučingom
• Šta je koučing?
• Koučing kompetencije
• Vrednost i važnost koučinga na radnom mestu
• Snaga i koristi od koučinga za organizaciju
• Model rasta
• Primena koučinga
• Koučing karijere
• Individualni plan razvoja
• Samoosnaživanje

Treneri:
Gordana Nikić, Psiholog, aktivno radi kao trener i psihoterapeut u oblasti prevencije i rešavanja emocionalnih problema kod zdravih ljudi. Oblast njenog teorijskog, istraživačkog i praktičnog rada su emocije i rešavanje emocionalnih problema. Objavila je veći broj naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima na temu emocionalne inteligencije. Završila je četvorogodišnju obuku za REBT psihoterapeuta pri Institutu Albert Elis iz Njujorka.

Maria Cerovina, koordinatorka Centra za stručnu praksu i karijerno savetovanje na Fakultetu za medije i komunikacije

Cene karata

39.000,00 RSD

Izvor: mngcentar.com