Korporativne finansije

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Posledice turbulentnih svetskih finansijskih tokova sve češće kompanije dovode u situaciju da se susreću sa problemom likvidnosti pa čak i egzistiranjem na tržištu. Ključ stabilnosti predstavlja efikasno i efektivno upravljanje finansijskim tokovima kako bi se ciljevi preduzeća uspešno ostvarili. Umeće kreiranja dodatnih vrednosti je primarna svrha savremenog preduzeća.Na ovom treningu će biti predstavljene brojne tehnike i alati savremenih korporativnih finansija koji učesnicima treninga mogu da pomognu i olakšaju poslovanje. Pored metodologija za izradu investicionih projekata koje se koriste u našoj zemlji, biće predstavljenje i svetski priznate metodologije za izradu investicionih projekta za čiju izradu su između ostalog potrebne i veštine koje će učesnici imati priliku da steknu na ovom treningu.Tokom treninga učesnici će moći da u okviru interaktivne radionice usvoje praktično primenjiva znanja i otklone nedoumice u implementiranju metoda upravljanja finasijskim tokovima u svom poslovanju, kao i nadograditi veštine plana i procena ostvarivanja i ulaganja kapitala.Ciljna grupa:

- Top menadžment kompanije,

- Finansijski direktori,

- Kontrolori,

- Finansijski praktičari,

- Svi ostali koji žele da unaprede svoja znanja i veštine.Cilj treninga:

- Praktična primena tehnika i alata korporativnih finansija radi poboljšanja poslovanja preduzeća i ostvarenja cilja kreiranja dodate vrednosti.Teme:

- Računovodstveno i tržišno posmatranje preduzeća

- Kreiranje vrednosti i pokretači vrednosti

- Upravljanje vrednošću i merenje vrednosti (DuPont analiza profitabilnosti, EVA, SVA, P/E,  Balanced Scorecard, …)

- Poslovni i finansijski rizici (break-even analysis, …)

- Upravljanje obrtnim kapitalom

- Struktura kapitala (uticaj strukture kapitala na likvidnost, solventnost i profitabilnost preduzeća)

- Finansijsko planiranje (operativni plan, finansijski plan pro forma finansijski izveštaji,-predviđanje FCF, AFN formula)

- Kapitalno budžetiranje (projekcija novčanih tokova, vremenska vrednost novca, diskontna stopa, DCF, NPV, IRR, uzajamno isključivi projekti, analiza osetljivosti)

- Metodologije izrade investicionih projekata (UNIDO metodologija, Metodologija Svetske banke, Metodologija EU, Metodologija Privredne komore Srbije, Metodologija Fonda za razvoj)Po završetku polaznik je osposobljen da:

- Evaluira poslovne performanse i pokretače vrednosti svoje kompanije pomoću racio brojeva i identifikuje rizike i mogućnosti za poboljšanje poslovanja.

- Donese ili predloži kratkoročne i dugoročne odluke koje će kreirati dodatu vrednost.

- Poboljša upravljanje obrtnim kapitalom.

- Oblikuje pravlno strukturu kapitala.

- Sastavi pro forma finansijske izveštaje.

- Izračuna potrebu za dodatnim finnasiranjem pomoću AFN formule.

- Razume osnovne principe kapitalnog budžetiranja (uključujući pravilnu projekciju novčanih tokova, određivanje diskontne stope i izbor između alternativnih investicioni projekata).

- Obračuna i interpretira cenu kapitala.

- Oceni investicioni projekat pomoću sledećih metoda: neto sadašnja vrednost, interna stopa prinosa, metoda povraćaja, prosečna računovodstvena stopa prinosa i indeks profitabilnosti.

- Primeni stečena znanja o finansijskom planiranju i kapitalnom budžetiranju u okviru priznatih naših i svetskih metodologija izrade investicionih projekata.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su ''Transferne cene'' ;''Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz'' i dr.

Cene

Cena obuke je 35.640,00 RSD