Korporativne finansije

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Posledice turbulentnih svetskih finansijskih tokova sve češće kompanije dovode u situaciju da se susreću sa problemom likvidnosti pa čak i egzistiranjem na tržištu. Ključ stabilnosti predstavlja efikasno i efektivno upravljanje finansijskim tokovima kako bi se ciljevi preduzeća uspešno ostvarili. Umeće kreiranja dodatnih vrednosti je primarna svrha savremenog preduzeća.

Na ovom treningu će biti predstavljene brojne tehnike i alati savremenih korporativnih finansija koji učesnicima treninga mogu da pomognu i olakšaju poslovanje. Pored metodologija za izradu investicionih projekata koje se koriste u našoj zemlji, biće predstavljenje i svetski priznate metodologije za izradu investicionih projekta za čiju izradu su između ostalog potrebne i veštine koje će učesnici imati priliku da steknu na ovom treningu.

Tokom treninga učesnici će moći da u okviru interaktivne radionice usvoje praktično primenjiva znanja i otklone nedoumice u implementiranju metoda upravljanja finasijskim tokovima u svom poslovanju, kao i nadograditi veštine plana i procena ostvarivanja i ulaganja kapitala.

Ciljna grupa:
- Top menadžment kompanije,
- Finansijski direktori,
- Kontrolori,
- Finansijski praktičari,
- Svi ostali koji žele da unaprede svoja znanja i veštine.

Cilj treninga:
- Praktična primena tehnika i alata korporativnih finansija radi poboljšanja poslovanja preduzeća i ostvarenja cilja kreiranja dodate vrednosti.

Teme:
- Računovodstveno i tržišno posmatranje preduzeća
- Kreiranje vrednosti i pokretači vrednosti
- Upravljanje vrednošću i merenje vrednosti (DuPont analiza profitabilnosti, EVA, SVA, P/E,  Balanced Scorecard, …)
- Poslovni i finansijski rizici (break-even analysis, …)
- Upravljanje obrtnim kapitalom
- Struktura kapitala (uticaj strukture kapitala na likvidnost, solventnost i profitabilnost preduzeća)
- Finansijsko planiranje (operativni plan, finansijski plan pro forma finansijski izveštaji,-predviđanje FCF, AFN formula)
- Kapitalno budžetiranje (projekcija novčanih tokova, vremenska vrednost novca, diskontna stopa, DCF, NPV, IRR, uzajamno isključivi projekti, analiza osetljivosti)
- Metodologije izrade investicionih projekata (UNIDO metodologija, Metodologija Svetske banke, Metodologija EU, Metodologija Privredne komore Srbije, Metodologija Fonda za razvoj)

Po završetku polaznik je osposobljen da:
- Evaluira poslovne performanse i pokretače vrednosti svoje kompanije pomoću racio brojeva i identifikuje rizike i mogućnosti za poboljšanje poslovanja.
- Donese ili predloži kratkoročne i dugoročne odluke koje će kreirati dodatu vrednost.
- Poboljša upravljanje obrtnim kapitalom.
- Oblikuje pravlno strukturu kapitala.
- Sastavi pro forma finansijske izveštaje.
- Izračuna potrebu za dodatnim finnasiranjem pomoću AFN formule.
- Razume osnovne principe kapitalnog budžetiranja (uključujući pravilnu projekciju novčanih tokova, određivanje diskontne stope i izbor između alternativnih investicioni projekata).
- Obračuna i interpretira cenu kapitala.
- Oceni investicioni projekat pomoću sledećih metoda: neto sadašnja vrednost, interna stopa prinosa, metoda povraćaja, prosečna računovodstvena stopa prinosa i indeks profitabilnosti.
- Primeni stečena znanja o finansijskom planiranju i kapitalnom budžetiranju u okviru priznatih naših i svetskih metodologija izrade investicionih projekata.

Predavač:
Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su ''Transferne cene'' ;''Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz'' i dr.

Cene karata

Cena obuke je 35.640,00 RSD