Korišćenje i zaštita autorskog prava na internetu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Često dolazite u situaciju da koristite materijal zaštićen autorskim pravom ili kreirate i publikujete na internetu svoj sopstveni sadržaj? Imate nedoumicu kako da izbegnete kršenje zakona i povredu autorskih prava drugih lica? Koja dela imaju public domain (slobodan) status i kako ih koristiti? Koja je odgovornost vlasnika veb sajta u pogledu objavljenog sadržaja? Zbog čega su važna pravila korišćenja sadržaja na vebsajtu i od kojih elemenata se sastoje? Svi ste viđali Copyright oznaku, šta ona predstavlja, od kojih elemenata se sastoji i zbog čega je važna?Šta su creative commons licences/licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje? Kako zaštiti delo pre nego što ga objavite online? Koji su koraci nakon saznanja za povredu? Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube?Na seminaru ćete naučiti da:

- Naučite kako da zaštite sopstveni autorski sadržaj pre publikovanja na internetu

- Ispravno koristite dela slobodnog statusa ali i dela zaštićena autorskim pravom

- Izbegnete najčešće povrede autorskih prava i budete sigurni u raspolaganje

- Prepoznate i primenjujete creative commons licences/licence kreativne zajednice

- Budete u toku sa savremenim tendencijama sprovođenja pravaTEME SEMINARA:

- Koji je status autorskih dela u vreme digitalnih tehnologija

- Koji su pravni aspekti autorskopravne zaštite na internetu

- Korišćenje dela u režimu autorskopravne zaštite na internetu

- Dela koja imaju “public domain” (slobodan) status

- Koja autorska dela su slobodna za korišćenje i pod kojim uslovima

- Šta treba ispoštovati, da bi korišćenje bilo dozvoljeno

- Šta su creative commons licences/Licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje

- Kako zaštititi autorsko delo pre nego što bude objavljeno onlajn

- Kolektivno ostvarivanje autorskih prava

- Tekst, video snimak, fotografija kao autorsko delo

- Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu ili po narudžbini. Kome pripadaju prava

- Ostvarivanje autorskih prava na internetu pred sudom po tužbi

- Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTubeSEMINAR JE NAMENJEN:

Privrednim društvima koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkog, TV industrije, likovne i primenjene umetnosti, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, privredna društva koja koriste i/ili stvaraju dela koja mogu biti predmet autorskog prava i to: rukovodioci, izvršni menadžeri, zaposleni u sektoru marketinga, prodaje, advertajzinga, odnosa sa javnošću, internih i eksternih komunikacija, brend menadžeri kao i svi zainteresovani za ovu oblast.

Cene

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)