Korišćenje i zaštita autorskog prava na internetu

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Često dolazite u situaciju da koristite materijal zaštićen autorskim pravom ili kreirate i publikujete na internetu svoj sopstveni sadržaj? Imate nedoumicu kako da izbegnete kršenje zakona i povredu autorskih prava drugih lica? Koja dela imaju public domain (slobodan) status i kako ih koristiti? Koja je odgovornost vlasnika veb sajta u pogledu objavljenog sadržaja? Zbog čega su važna pravila korišćenja sadržaja na vebsajtu i od kojih elemenata se sastoje? Svi ste viđali Copyright oznaku, šta ona predstavlja, od kojih elemenata se sastoji i zbog čega je važna?

Šta su creative commons licences/licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje? Kako zaštiti delo pre nego što ga objavite online? Koji su koraci nakon saznanja za povredu? Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube?

Na seminaru ćete naučiti da:
- Naučite kako da zaštite sopstveni autorski sadržaj pre publikovanja na internetu
- Ispravno koristite dela slobodnog statusa ali i dela zaštićena autorskim pravom
- Izbegnete najčešće povrede autorskih prava i budete sigurni u raspolaganje
- Prepoznate i primenjujete creative commons licences/licence kreativne zajednice
- Budete u toku sa savremenim tendencijama sprovođenja prava

TEME SEMINARA:
- Koji je status autorskih dela u vreme digitalnih tehnologija
- Koji su pravni aspekti autorskopravne zaštite na internetu
- Korišćenje dela u režimu autorskopravne zaštite na internetu
- Dela koja imaju “public domain” (slobodan) status
- Koja autorska dela su slobodna za korišćenje i pod kojim uslovima
- Šta treba ispoštovati, da bi korišćenje bilo dozvoljeno
- Šta su creative commons licences/Licence kreativne zajednice, kako ih koristiti i koje vrste postoje
- Kako zaštititi autorsko delo pre nego što bude objavljeno onlajn
- Kolektivno ostvarivanje autorskih prava
- Tekst, video snimak, fotografija kao autorsko delo
- Autorsko delo stvoreno u radnom odnosu ili po narudžbini. Kome pripadaju prava
- Ostvarivanje autorskih prava na internetu pred sudom po tužbi
- Koje nam novine donosi Copyright direktiva EU i kako će to uticati na hosting platforme kao što je YouTube

SEMINAR JE NAMENJEN:
Privrednim društvima koja se bave svim vidovima izdavaštva (konvencionalnog i elektronskog), muzičkog, TV industrije, likovne i primenjene umetnosti, radiodifuzne organizacije i kabl operateri, privredna društva koja koriste i/ili stvaraju dela koja mogu biti predmet autorskog prava i to: rukovodioci, izvršni menadžeri, zaposleni u sektoru marketinga, prodaje, advertajzinga, odnosa sa javnošću, internih i eksternih komunikacija, brend menadžeri kao i svi zainteresovani za ovu oblast.

Cene karata

Cena seminara iznosi 18.720,00 RSD.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Cena seminara sa priručnikom Izmene i dopune Zakona o radu: 29.120,00 RSD + PDV (20 % popusta na priručnik)