Kontroling troškova

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
- Da li upravljate troškovima?                                       

- Da li ispravno planirate troškove?                      

- Naučite da pravilno uradite obračun proizvodne i komercijalne cene koštanja.Upravljanje troškovima je jedna od najvažnijih aktivnosti u kontrolingu. U praktičnom smislu upravljanje troškovima podrazumeva: kontrolu troškova, planiranje troškova, analizu uticaja na troškove promenjenih okolnosti, analizu uzroka odstupanja stvarnih troškova od planiranih, obezbeđivanje informacija menadžmentu za izbor između različitih alternativa u cilju postizanja optimalnih poslovnih rezultata. Osnovni cilj kontrolinga troškova  je postizanje što veće dugoročne koristi od ostvarenog troška i ostvarenje ciljeva preduzeća uz što niže troškove bez negativnih dugoročnih posledica na rezultate poslovanja i konkurentsku poziciju preduzeća.Ciljna grupa:

Menadžeri, privrednici, komercijalisti, finansijski rukovodioci, računovođe, interni revizori, konsultanti i svi ostali koji žele da se upoznaju sa ovom materijom.Cilj seminara:

Upoznavanje sa sistemima i merama za snižavanje troškova, upravljanje troškovima i njihova primena u praksi svakog polaznika. Savladavanje i implementacija procesa budžetiranja, kontrole i analize troškova.Teme:

- Važnost, uloga i vrste troškova u upravljanju poslovnim finansijama preduzeća

- Sistemi obračuna troškova i njihova primena za alternativno poslovno odlučivanje

- Mere za snižavanje troškova u uslovima krize

- Planiranje (budžetiranje) troškova

- Kontrola troškova

- Analiza troškova

- Savremeni koncepti upravljanja troškovima (ABC – Activity Based Costing, Divizionalno računovodstvo, Računovodstvo odgovornosti, Balanced Scorecard,

Target costing, Kaizen costing i ostali)Po završetku polaznik je osposobljen da:

- U svom preduzeću identifikuje, predloži i sprovede optimalne mere za rezanje i racionalizaciju troškova.

- Da koncepte i tehnike upravljanja i kontrole troškova koji će biti obrađeni na seminaru primeni u svojoj poslovnoj praksi.Predavač:

Draženko Lukač, Poseduje višegodišnje radno iskustvo na poslovima računovodstvenog, finansijskog i poreskog konsaltinga, kao i na poslovima procene vrednosti kapitala preduzeća i fundamentalne analize hartija od vrednosti. Trenersko iskustvo na treninzima i savetovanjima. Autor više naučnih i stručnih publikacija iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija, kao što su "Transferne cene"; "Analiza finasijskih izveštaja- praktičan prilaz" i dr.

Cene

Cena obuke iznosi 21.480,00 RSD