Kontrola, pregovarački postupak i okvirni sporazum u javnim nabavkama

Jezik Srpski

IT i Tehnologija

Savladajte osnove prekršajne i krivično-pravne odgovornosti u postupcima javnih nabavki! Na seminaru ćemo se posebno osvrnuti na najčešće nepravilnosti kod naručilaca koje su otkrivene u postupku eksterne kontrole i biće predstavljeni primeri dobre prakse kroz postupke javnih nabavki, planiranje i realizaciju ugovora.

Kroz interakciju sa predavačima, vrhunskim stručnjacima sa dugogodišnjim iskustvom u javnim nabavkama naučićete kako da primenite pregovarački postupak u praksi i kako da zaključite okvirne sporazume u postupcima javnih nabavki.

Ciljna grupa:
Naručioci, ponuđači, službenici za javne nabavke i lica koja rade na poslovima javnih nabavki.

Teme:
- Najčešće nepravilnosti kroz planiranje, postupke javnih nabavki i realizaciju ugovora o javnim nabavkama
- Analiza praktičnih primera sa diskusijom
- Prekršajna odgovornost kod naručilaca
- Prekršajna odgovornost kod ponuđača
- Krivična odgovornost u vezi sa zloupotrebom u javnim nabavkama
- Uslovi za primenu pregovaračkog postupka
- Specifičnost pregovaračkog postupka i vrste
- Način sprovođenja pregovaračkog postupka
- Kada se primenjuje okvirni sporazum
- Vrste okvirnog sporazuma
- Priprema konkursne dokumentacije za zaključivanje okvirnog sporazuma
- Zaključenje ugovora na osnovu okvirnog sporazuma

Po završetku seminara polaznik će biti osposobljen da:
Prepozna značaj pravilne primene propisa  o javnim nabavkama i biti upoznati  sa načinom primene pregovaračkog postupka i okvirnog sporazuma.

Cene karata

Cena seminara: 18.840,00 RSD

Izvor: mngcentar.com