Kontrola deviznog poslovanja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Od januara 2019. godine izvršen je prenos nadležnosti u vršenju kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata, kao i menjačkog poslovanja, sa Poreske uprave Ministarstva finansija na Narodnu banku Srbije.Radi obavljanja ovih nadležnosti, Narodna banka Srbije je donela odluke, kojima se uređuju uslovi i način vršenja pomenutih kontrola.Budući da veliki broj kompanija posluje sa inostranstvom, a i na zahtev tržišta odlučili smo da organizujemo interaktivni seminar sa predavačem koji ima veliko iskustvo u ovoj oblasti.Ovaj seminar Vam omogućava:

- Upoznavanje sa pravima i obavezama subjekta kontrole deviznog poslovanja

- Dokumentarni aspekt obavljanja određenih deviznih poslova

- Razjašnjenje nedoumica u vezi akata koja se donose tokom i nakon kontrole

- Interakciju sa predavačem i direktne odgovore na Vaša pitanjaTEME SEMINARA:

Kontrola deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata:

– predmet kontrole;

– načini vršenja kontrole;

– obaveze subjekta u postupku kontrole;

– ovlašćenja lica koje vrši kontrolu, kao i radnje i mere koje može preduzimati lice koje vrši kontrolu;

– onemogućavanje vršenja kontrole i posledice;

– vrste akata koja se donose u kontroli;

– rešenja o nalozima.

Dokumentarni aspekt obavljanja:

– kreditnih poslova iz člana 4. Zakona o deviznom poslovanju;

– poslova prebijanja dugovanja i potraživanja po poslovima spoljnotrgovinskog prometa robe i usluga, kao i po kreditnim poslovima sa inostranstvom u devizama;

– poslova prenosa potraživanja i dugovanja po poslovima realizovanog spoljnotrgovinskog prometa i po kreditnim poslovima sa inostranstvom.KOME JE SEMINAR NAMENJEN?

Vlasnicima kompanija koje se bave uvozom i izvozom, pravnim licima koja posluju sa inostranstvom, zaposlenima u finansijskom, spoljnotrgovinskom i deviznom sektoru, generalnim i izvršnim menadžerima, zaposlenima u bankarskom sektoru, rukovodiocima sektora finansija, knjigovođama, savetnicima, finansijskim konsultantima, kao i svima koji žele da se detaljnije upoznaju sa deviznim poslovanjem.Predavač: Branka Đorđević

Cene

Cena seminara iznosi 15.600,00 RSD + PDV
Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 10% za nabavku „Zbirke obrazaca za efikasno upravljanje funkcijama kontrolinga”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!