Kontinuirano usavršavanje ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju naknada štete

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Teme:
- Pojam štete
- Uslovi odgovornosti za štetu
- Vrste štete
- Osiguranje i naknada štete
- Postupak rešavanja odštetnog zahteva
- Sudski postupak naknade štete
- Utvrđivanje visine naknade štete
- Naknada materijalne štete
- Naknada nematerijalne štete
- Posebne vrste odgovornosti za naknadu štete
- Zastarelost potraživanja
- Pravo regresa, subrogacijska prava

Predavač:
Rade Badža

Obuka je namenjena:
kandidatima koji žele da obnove licencu za ovlašćenog posrednika i/ili zastupnika u osiguranju, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o sticanju zvanja i usavršavanju ovlašćenih posrednika i ovlašćenih zastupnika u osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 11/2017)

Polaznici dobijaju:
radni materijal, osveženje na pauzama, sertifikat o odslušanoj obuci


Cene karata

Cena kotizacije 3.700 RSD

Izvor: www.pks.rs