Konferencija studenata specijalne edukacije i rehabilitacije

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Udruženje "Prepoznaj! Razmisli! Odgovori!" studenata specijalne edukacije i rehabilitacije i Studentski parlament FASPER-a Univerziteta u Beogradu organizuju drugu po redu konferenciju studenata #INSPER 2018 sa temom "Smetnje u razvoju nekad i sad" u studentskom odmaralištu "Ratko Mitrović" na Zlatiboru u periodu od 26. do 29. marta 2018. godine.Konferencija studenata specijalne edukacije i rehabilitacije predstavlja tradicionalno okupljanje studenata, koje za cilj ima podsticanje naučno-istraživačke delatnosti studenata i saradnje studenata naučne oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije bivših jugoslovenskih zemalja. Multidisciplinarni pristup osobama sa smetnjama i teškoćama u razvoju predstavlja snažan motiv da u rad konferencije uključimo i studente srodnih fakulteta. Stoga bi ovogodišnja konferencija predstavljala okupljanje studenata različitih fakulteta iz zemlje i inostranstva u cilju sagledavanja razvoja i rehabilitacije osoba sa smetnjama u razvoju sa različitih aspekata.Cena kotizacije uključuje (za domaće i strane učesnike):

- prevoz na relaciji Beograd- Zlatibor- Beograd;

- tri puna pansiona (4 dana 3 noćenja);

- pristup svim konferencijskim sesijama;

- promotivni materijal;

- ulaz na sve žurke;

- boravišna taksa.Prijave počinju 07. februara i traju do 19. februara.

Apstrakte slati najkasnije do 05.03.2018.Za sve informacije nam se možete obratiti na mejlu konferencijainsper@gmail.com

Cene

Prema izmenama pravilnika o finansiranju smeštaja Studentskog odmarališta Ratko Mitrović od 2017. godine, cene kotizacije iznose:
Za pasivne učesnike 7000 dinara (učesnici bez rada) - 150 učesnika;
Za aktivne učesnike 3500 dinara (učesnici sa radom, autor) - 30 učesnika;
Za studente strane državljane (koji studiraju van Srbije) 100EUR u dinarskoj protivvrednosti- 20 učesnika.