Konferencija e-Razvoj 2020.

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Uspostavljanje efikasnih poslovnih sistema u bilo kojem segmentu savremenog poslovanja i društva u celini je sam po sebi veliki izazov i zahteva mnogo znanja, mudrosti, inovativnosti i sveobuhvatnog multidisciplinarnog i vizionarskog sagledavanja svih aspekata merljive efikasnosti i efektivnosti delovanja svakog pojedinačnog poslovnog procesa, definisanja i praćenja realizacije postavljenih ciljeva i međusobnog uticaja i povezivanja istih po svim nivoima sa globalnim sagledavanjem i realizacijom opšte postavljenih ciljeva.Primenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i sve izraženijom potrebom za digitalizacijom poslovnih procesa i njihovom automatizacijom neminovno smo ušli u eru digitalne transformacije poslovanja i društvenih delatnosti na svim nivoima. To je poseban izazov za sve one koji imaju nameru da svoje poslovanje dodatno unaprede u skladu sa savremenim trendovima koje diktira digitalna revolucija. Ali nažalost nisu svi spremni za takvo delovanje iz mnogo objektivnih i subjektivnih razloga. Digitalna opredeljenost nije svojstvena svima. Neretko je tretirana kao pomodarstvo ili kao prolazni trend današnjeg i blisko budućeg vremena. Težnje za osvaremenjivanjem poslovnih procesa digitalizacijom mogu da budu sa iskrenom namerom bez i jedne sumnje u dobrobit takve odluke i one ispunjene strahom, nedostatkom znanja i nevericom. Shvatanja se menjaju u korist onih prvih i to ubrzano. Gledajući globalno verovatno da je taj put bez povratka ispravan.Kako i na koji način idemo tim putem i koje dileme i izazove po tom pitanju imamo već sada, biće reči i na ovoj jubilarnoj desetoj godišnjoj konferenciji Udruženja e-Razvoj.