Konferencija e-Razvoj 2019

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) predstavljaju osnovu digitalne industrijske revolucije koja danas profiliše rad savremenih kompanija i funkcionisanje globalnog svetskog tržišta. Pomeranje fokusa sa industrijskog i tradicionalnog ka digitalnom pristupu poslovanju, kreiranje digitalne ekonomije zasnovane na znanju i brojne tehnološke inovacije posebno vezane za drugi talas uznemirijućih (disruptive) digitalnih tehnologija (mobilne komunikacije, društveni mediji, oblak računarstvo, big data analitika, Internet stvari) i Četvrtu industrijsku revoluciju suštinski menjaju poslovni ambijent.

Do skoro su velike kompanije gutale male kompanije. Situacija se menja. Pojavom novih inovativnih malih potpuno digitalnih kompanija koje su odmah u startu primenile digitalni oblik poslovanja usmeren ka kupcu koristeći sve moguće resurse digitalne infrastrukure i najnovija IKT dostignuća, odnos snaga se promenio, pogotovo u slučajevima kada se velike kompanije teško ili veoma sporo prilagođavaju novim savremenim oblicima poslovanja u skladu sa nadirućim revolucionarnim digitalnim izazovima i nephodnom hitnom digitalnom transormacijom poslovnih procesa i svim oblicima resursa i svesti da je to potrebno uraditi.

Sve vlade širom sveta bilo razvijenih ili zemalja u razvoju, u manjoj ili većoj meri, investiraju u razvoj naučne i tehnološke infrastrukture. Njihov cilj je da ostvare što brži napredak u transformaciji svojih privreda u digitalne ekonomije kako bi uvećali svoju sposobnost kreiranja vrednosti i ostvarivanja maksimalne konkurentnosti.

Na mikronivou preduzeća, proces digitalizacije znači visok intenzitet primene novih digitalnih tehnologija u svim oblastima rada i poslovanja preduzeća u cilju unapređenja poslovnih operacija, otkrivanja novih poslovnih modela, jačanja poslovne inteligencije i povezivanja preduzeća sa kupcima i stejkholderima.

Tri su glavna područja u poslovanju svih preduzeća bila ona velika ili mala, u kojima digitalizacija treba da donese najviše koristi:

Kreiranje novih vrednosti za kupce – digitalna preduzeća redefinišu kompletan način poslovanja kako bi pronašla nove izvore vrednosti za svoje probirljive kupce. To podrazumeva stalno praćenje zahteva, želja i navika kupaca i to često i izvan granice sopstvene ponude i izvan industrije u kojoj se nalaze;

Stvaranje vrednosti u core poslovanju – digitalizacijom preduzeće je u stanju povezati sve svoje organizacione celine i komunikacione kanale sa kupcima duž celog lanca vrednosti i na taj način ponuditi jedinstveno i standardizovano korisničko iskustvo;

Unapređenje fundamentalnih sposobnosti digitalno transformisanih preduzeća – znači da preduzeće zahvaljujući tehnologiji i novim poslovnim procesima postaje brzo i agilno. Pri donošenju poslovnih odluka digitalna preduzeća se oslanjaju na ažurne i odabrne podatke kojima sada raspolažu u svojim svojim bazama. Sa duge strane, ona podstiču inovacije na svim nivoima i šire kulturu deljenja znanja.

Digitalna transformacija nije lak posao, ali je neophodan. Ko to shvati uspeće, a ko ne shvati poslovno će stagnirati i brzo ili eventualno manje brzo propasti. Srbija zaostaje u procesu digitalizacije svoje privrede i svojih preduzeća, tako da su neophodne hitne akcije koje će voditi kreiranju regulatornog okruženja i investicionog okvira koji će podržati digitalnu tranziciju privrede i digitalnu transformaciju domaćih preduzeća.

Kojim putevima je moguće ići i koji su to sve izazovi u procesu digitalne transformacije poslovanja pokušaće da odgovori i ova konferencija u izlaganjima kompetentnih stručnjaka predstavnika kompanija lidera u oblastima digitalinog poslovanja, digitalnih resursa i digitalne transformacije.

Broj mesta: 200

Izvor: erazvoj.com