Komplimenti i bonton u cilju zdrave komunikacije

Jezik: Serbian

Hobi i Posebna interesovanja
Komplimenti i bonton predstavljaju mehanizme zdrave komunikacije, naravno, ako se upotrebe pravilno u odgovarajućoj situaciji. Zdrava komunikacija je jedan od preduslova uspešne socijalne interakcije i razumevanja drugog pojedinca ili grupe. Da bi sa drugima uspešno uspostavili kvalitetnu komunikaciju, primenili bonton pravila ponašanja i adekvatno upućivali komplimente, prvo navedene procese trebamo izgraditi sami sa sobom.Komunikacija, uz primenu bontona i pružanje komplimenata nam omogućuje da izrazimo fizičke, emocionalne i psihološke potrebe, a da svi imamo različite i brojne potrebe - imamo! Kroz ostvarivanje 'pozitivnih' potreba pomažemo sebi, svojoj porodici, okolini i društvu u celini i uspostavljamo empatijsku vezu.Bonton je kodeks koji definiše kako se pripadnik društva treba ponašati, izražavati, komunicirati, kao i mnoge druge korisne stvari - bonton je sloj prefinjenosti svake dame i gospodina u svakom trenutku i u svakoj situaciji.Bonton osuđuje neadekvatno ponašanje, kao što je psovanje, neadekvatno oblačenje, vređanje i sve situacije koje utiču na ugled pojedinca i grupe.Koliko mi primenjujemo bonton u svakodnevnom životu i da li znamo da damo i da primimo kompliment?

Da li smo zadovoljni sopstvenim ponašanjem i da li ima prostora da se unapredimo?

Da li shvatamo važnost primene bontona i komplimenata u svim životnim prilikama - od ličnih odnosa, do poslovnih sastanaka, preko slavlja, sportskih priredbi, diplomatskih prijema, razgovara sa prijateljima u restoranu?Bonton i komplimenti nemaju radno vreme - oni su na delu neprekidno!Hvala Vam na ukazanom poverenju,

Poliklinika Badawi

Cene

Ulaz je besplatan a broj mesta ograničen!

Izvor: badawi-su.com