Koliko Vaših radnika danas nije na poslu?

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Da li znate koji je prosečan broj dana bolovanja po radniku?

Da li znate da se 35% bruto plata isplaćuje za rad koji se ne obavi?

Studije su pokazale da je, ukoliko Vaši radnici imaju kontinuiranu potrebu da odsustvuju, vreme da napravite organizacijske promene u sistemu Vaše firme. Ako ste razmišljali o direktnim troškovima apsentizma i načinu na koji biste mogli to da promenite, onda je ovaj trening napravljen za Vas. Prijavite se i savladajte metode i alate, primenite ih u kompaniji i smanjite troškove!

Danas je optimizacija troškova ključ uspeha!Ovaj trening ima za cilj da temu upravljanja apsentizmom predstavi na način:

- koji odgovara rukovodiocima nezavisno od toga kojoj struci pripadaju,

- koji je razumljiv svima koji se bave upravljanjem u nekom preduzeću bez obzira da li imaju neko predznanje ili iskustvo.Osnovna ideja je kako uštedeti na troškovima izostanaka radnika. To znači da će nakon seminara, svaki polaznik biti u mogućnosti da svom nadređenom predstavi

problem apsentizma i njegovo rešenje.Ciljna grupa:

Seminar je namenjen višem i nižem menadžmentu iz područja upravljanja ljudskim resursima, zaštite na radu, pravnih poslova, kontrolinga i obračuna plata. Takođe se preporučuje za vlasnike i menadžere malih i srednjih preduzeća koja nemaju jasno razgraničenu funkciju upravljanja ljudskim resursima.Teme:

- Izostanak radnika iz radnog procesa

- Vrste izostanaka iz radnog procesa

- Uzroci apsentizma

- Posledice apsentizma

- Praćenje izostanka radnika iz radnog procesa

- Osnovni alati za upravljanje apsentizmomNakon završetka ovog seminara polaznici će biti u mogućnosti da:

- Identifikuju moguće uštede na troškovima bolovanja i drugih izostanaka radnika;

- Identifikuju neodgovorne radnike koji zloupotrebljavaju bolovanje;

- Definišu uzroke problema izostanaka;

- Mere i prate izostanke radnika iz radnog procesa;

- Poboljšaju efikasnost organizacije.Treneri:

Damir Kovačević (MBA) je Absence menadžment konsultant s više od osamnaest godina iskustva u vodećim međunarodnim i hrvatskim preduzećima, uglavnom iz oblasti osiguranja. Nakon jedanaest godina rada na visokim funkcijama u međunarodnoj korporaciji u Zagrebu, Beču, Baselu i Dablinu, profesionalnu karijeru nastavlja kao osnivač i direktor kompanije Mediserv, jedine specijalizovane kompanije u regionu koja se bavi uštedama na troškovima apsentizma. Autor je jedinstvenog programa smanjenja troškova bolovanja koji predstavlja poseban model upravljanja troškovima nastalih zbog neplaniranog izostanka radnika iz radnog procesa. Završio je postplomske studije Executive MBA na Cotrugli Business School u Zagrebu.Sandra Ćupurdija (MBA) je HR konsultant s više od petnaest godina iskustva u vodećim hrvatskim i međunarodnim kompanijama u različitim poslovnim sektorima. Karijeru je započela u korporativnom sektoru za ljudske potencijale INA Grupe, a nastavila na nivou MOL Grupe, gde je u izazovnom okruženju učestvovala u mnogim projektima vezanim uz modernizovanje načina upravljanja ljudskim potencijalima, uvođenja organizacijskih noviteta, poboljšanja angažovanosti radnika i smanjenja troškova vezanih za poslovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a školovanje nastavlja na Cotrugli Business School, gde je stekla zvanje Executive MBA.

Cene

Cena seminara: 23.640, 00 RSD