Koliko Vaših radnika danas nije na poslu?

Jezik Srpski

Biznis i Ekonomija

Koliko Vaših radnika danas nije na poslu?

Kod upravljanja apsentizmom, poslodavac u većini slučajeva vidi samo troškove izostanka radnika (npr. naknadu za bolovanje) dok one ostale (indirektne) troškove najčešće ne uzima u obzir kao što su:

- troškovi zamenskog radnika (edukacija, menadžerski sati zbog dodatnog nadzora itd.),
- administrativne troškove i
- troškove povezane s padom produktivnosti koje je veoma teško sagledati bez specijalizovanih znanja i veština.

Zbog toga je neophodno uvesti niz mera i aktivnosti koje za rezultat imaju značajnu uštedu finansijskih sredstava uz istovremeno povećanje zadovoljstva radnika i podizanje efikasnosti organizacije („win-win“ situacija za radnike i poslodavce).

Ovaj seminar ima za cilj da temu upravljanja apsentizmom predstavi na način:
- koji odgovara rukovodiocima nezavisno od toga kojoj struci pripadaju,
- koji je razumljiv svima koji se bave upravljanjem u nekom preduzeću bez obzira da li imaju neko predznanje ili iskustvo.

Osnovna ideja seminara je kako uštedeti na troškovima izostanaka radnika. To znači da će nakon seminara, svaki polaznik biti u mogućnosti da svom nadređenom predstavi problem apsentizma i njegovo rešenje.

Ciljna grupa:
Seminar je namenjen višem i nižem menadžmentu iz područja upravljanja ljudskim resursima, zaštite na radu, pravnih poslova, kontrolinga i obračuna plata. Takođe se preporučuje za vlasnike i menadžere malih i srednjih preduzeća koja nemaju jasno razgraničenu funkciju upravljanja ljudskim resursima.

Teme:
- Izostanak radnika iz radnog procesa
- Vrste izostanaka iz radnog procesa
- Uzroci apsentizma
- Posledice apsentizma
- Praćenje izostanka radnika iz radnog procesa
- Osnovni alati za upravljanje apsentizmom

Nakon završetka ovog seminara polaznici će biti u mogućnosti da:
- Identifikuju moguće uštede na troškovima bolovanja i drugih izostanaka radnika;
- Identifikuju neodgovorne radnike koji zloupotrebljavaju bolovanje;
- Definišu uzroke problema izostanaka;
- Mere i prate izostanke radnika iz radnog procesa;
- Poboljšaju efikasnost organizacije.

Treneri:
Damir Kovačević, (MBA) je Absence menadžment konsultant s više od osamnaest godina iskustva u vodećim međunarodnim i hrvatskim preduzećima, uglavnom iz oblasti osiguranja. Nakon jedanaest godina rada na visokim funkcijama u međunarodnoj korporaciji u Zagrebu, Beču, Baselu i Dablinu, profesionalnu karijeru nastavlja kao osnivač i direktor kompanije Mediserv, jedine specijalizovane kompanije u regionu koja se bavi uštedama na troškovima apsentizma. Autor je jedinstvenog programa smanjenja troškova bolovanja koji predstavlja poseban model upravljanja troškovima nastalih zbog neplaniranog izostanka radnika iz radnog procesa. Završio je postplomske studije Executive MBA na Cotrugli Business School u Zagrebu.

Sandra Ćupurdija, (MBA) je HR konsultant s više od petnaest godina iskustva u vodećim hrvatskim i međunarodnim kompanijama u različitim poslovnim sektorima. Karijeru je započela u korporativnom sektoru za ljudske potencijale INA Grupe, a nastavila na nivou MOL Grupe, gde je u izazovnom okruženju učestvovala u mnogim projektima vezanim uz modernizovanje načina upravljanja ljudskim potencijalima, uvođenja organizacijskih noviteta, poboljšanja angažovanosti radnika i smanjenja troškova vezanih za poslovanje. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a školovanje nastavlja na Cotrugli Business School, gde je stekla zvanje Executive MBA.

Cene karata

Cena seminara: 23.640, 00 RSD

Izvor: mngcentar.com