Karavan omladinskog preduzetništva – Privredni forum mladih 2016

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Privredna komora Srbije i Privredni forum mladih, u saradnji sa Studentskim parlamentom Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Kongresom studenata ekonomije i uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije organizuju skup Karavan omladinskog preduzetništva - Privredni forum mladih.Cilj "Karavana omladinskog preduzetništva – Privredni forum mladih 2016" je da se mladi širom teritorije Republike Srbije u „Godini preduzetništva" edukativnim i informativnim programom upoznaju sa mogućnostima i izazovima osnivanja i uspešnog vođenja sopstvenih preduzeća, što će omogućiti otvaranje novih radnih mesta, smanjiti njihovu nezaposlenost i doprineti jačanju privrede Srbije.