Kako odabrati pravi CRM softver

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Odabir pravog CRM rešenja je izazov. Pored povrata na investiicju , kao menadžeri, moramo voditi računa I o transparentnosti rešenja, omogućavanje nesmetnaog poslovanja u okviru miljea postojeće infrastrukture I politike firme.

Odgovoramo na pitanje kako odabrati pravi CRM softver.

Na kraju predavanja biće podeljen buklet sa procedurom za odabir CRM rešenja

KRATKA BIOGRAFIJA O PREDAVAČU
Danijela Bjelakovic je nezavisni konsultant i bavi se implementacijama CRM strategija poslednjih 10 godina. Ima 20 godina iskustva implementiranja globanih poslovnih strategija u Severnoj Americi. Iskustvo je stekla radeći za veliku konsultantsku kuću Andersen Consulting u ulogama Senior Consultanta,a potom za American Express, Scotiabank u Kanadi i mnogim drugim u ulogama Direktora. U Srbiji je radila na implementaciji CRM softvera za javni sektor , potom kao predavač i konsutant za Informatiku, Srbija.Održavala je predavanja na temu CRM-a na konferenciji Microsofta #tarabica i kao gost predavač na Singidunumu.
Osnovne studije računarstva i ekonomije je zavrsila u Kanadi na Univerzitetu Toronto, Kanada 1998 godine na jednoj od najboljih katedri za ekonomiju u svetu.2006 godine ostvaruje i MBA za Menadžere na Rotman School of Business u Torontu, Kanada. Ima licencu Microsoft Certified Trainer.

Danijelu možete i direktno kontaktirati za zakazivanje konsultacija na mob 060 40 200 65 ili kontakt email dbjelakovic@orelius-consulting.com.

Cene karata

Cena predavanja je 24,000 RSD