Kako napisati dobar projekat za EU fondove i dobiti bespovratna sredstva

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON 2020 i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II.
Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije.

Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:
- dobiti sve informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II koji važe za period od 2014-2020
- naučiti gde da nađu konkurse za IPA II i Horizon 2020 i kako da ih analiziraju
- ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
- naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme
- naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode
- naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
- naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata
- naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih
- naučiti kako se ocenjuju EU projekti

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:
- Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)
- Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj
- Predstavnicima različitih institucija
- Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja
- Studentima

Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika. Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji. Besplatan pristup internetu.

Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info
Prijave se mogu poslati najkasnije do 21. decembra 2016.

Cene karata

Kotizacija: 13.500 RSD +20% PDV
Popusti: 5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po dogovoru
50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
20% popust za NVO i udruženja