Kako napisati dobar projekat za EU fondove i dobiti bespovratna sredstva

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Cilj radionice je da polaznici ovladaju neophodnim veštinama za uspešno pisanje projekata za EU program za istraživanje i razvoj HORIZON 2020 i Instrumenta za pretpristupnu pomoć IPA II.

Tokom radionice ukazaćemo na mogućnosti za finansiranje projekata iz ova dva EU programa i na ključne faze i izazove u procesu pripreme predloga projekta: od razvoja ideje, identifikacije i analize konkursa, traženja partnera i koordinatora na projektu, pisanja predloga projekta kao i podnošenja same aplikacije.Na ovoj radionici, kroz praktičan rad, uz korišćenje primera iz prakse i demonstraciju finansiranih projekata, polaznici će:

- dobiti sve informacije vezane za programe EU za istraživanje i inovacije Horizon 2020 i Instrument za pretpristupnu pomoć IPA II koji važe za period od 2014-2020

- naučiti gde da nađu konkurse za IPA II i Horizon 2020 i kako da ih analiziraju

- ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga

- naučiti kako definisati ciljeve projekta i probleme

- naučiti kako pripremiti radni program pomoću WBS metode

- naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)

- naučiti koje su najčešće greške u pisanju projekata

- naučiti kako biti konkurentan i kako se izdvojiti od drugih

- naučiti kako se ocenjuju EU projektiRadionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EU u cilju finansiranja projekata, a prvenstveno:

- Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,...)

- Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj

- Predstavnicima različitih institucija

- Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja

- StudentimaKotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika. Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji. Besplatan pristup internetu.Prijavu možete poslati i na e-mail adresu: office@infosistem.info

Prijave se mogu poslati najkasnije do 21. decembra 2016.

Cene

Kotizacija: 13.500 RSD +20% PDV
Popusti: 5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po dogovoru
50% popust za studente, uključujući i one na postdiplomskim studijama
20% popust za NVO i udruženja