Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Globalni dogovor u Srbiji, u okviru aktivnosti Radne grupe za promociju Ciljeva održivog razvoja, organizuje sastanak „Kako naše organizacije ostvaruju Ciljeve održivog razvoja“.Na skupu će svoje predstavljanje imati kompanija Vojvođanska banka, Asocijacija za promociju inkluzije Srbije i Univerzitetski klub UNESKO, a u kontekstu aktivnosti koje sprovode kako bi dale svoj doprinos u realizaciji 17 UN Ciljeva održivog razvoja. Od septembra 2015. i naša zemlja će usklađivati svoju razvojnu politiku sa usvojenim ciljevima održivog razvoja, a nova razvojna agenda UN važiće za period 2015-2030.Sastanci Radne grupe Globalnog dogovora u Srbiji su prilika da se prikupe iskustva i iz realnog sektora i način da se radi na promociji ciljeva među svim činiocima društva.

Cene

Bez kotizacije