Kako komunicirati sa detetom, a ne izgubiti živce

Jezik: Serbian

Hobi i Posebna interesovanja
Detalji događaja

Datum i vreme: sreda, 15.03.2017. godine, od 18:00 do 20:00 časova

Mesto: "Škola zdravlja Poliklinike Badawi", Otvoreni univeritet Subotica, Trg Cara Jovana Nenada, Subotica, Sala:211

Predavač: prof. Marina Balažev, doktorant iz područja kognitivne lingvistike i praktičar transakcione analize u supervizijiOrganizator, Poliklinika Badawi: www.badawi-su.comAgenda događaja

od 17:30 do 18:00 - dolazak prijavljenih učesnika i upis u listu gostiju

od 18:00 do 18:20

Afrička poslovica kaže kako je potrebno celo selo da se vaspita jedno dete - mi ćemo videti koji su to dominantni pravci u vaspitanju dece danas i ukazati na glavne probleme s kojima se sreću savremeni roditelji. Nakon toga ćemo pomoću osnovnih postavki transakcione analize (TA) s posebnim naglaskom na TA kao teoriju komunikacije otkriti kako komunicirati na način da nas dete razume i da mi razumemo njega.

od 18:20 do 18:40 - radionica

18:40-19:00 - pauza

od 19:00-19:20

U nastavku ćemo videti kako osvestiti obrasce ponašanja i komunikacije koji nam ne služe i kako pomoću pojmova egzistencijalne pozicije i ego stanja (takođe deo TA teorije) promeniti tok komunikacije i sprečiti sukobe.

od 19:20 do 19:40 - radionica

od 19:40 do 20:00 - pitanja i odgovoriŠta je transakciona analiza?

Transakcionu analizu (TA) je 60-ih godina 20. veka osnovao dr. Eric Berne. To je psihoterapijska škola koja je potekla iz psihoanalize ali je razvila svoj jedinstveni i vrlo delotvoran način rada uz vrlo razumljivu teorijsku osnovu.Riječ „transakcija“ u nazivu ove terapijske škole označava transakciju odnosno komunikaciju među osobama. Čovek je društveno biće i svaki oblik komunikacije (čak i ćutanje i odbijanje jasne komunikacije) određena su vrsta transakcije. Istraživanja su pokazala da se 90% nesporazuma između ljudi događa upravo na nivou komunikacije pa je jasno zašto je upravo transakciona analiza delotvorna i uspešna u tome da savremenom čoveku pomogne kako bi unapredio kvalitet vlastitoga života i odnosa.Osim transakcija, koncepti kojima se TA bavi su i Ego stanja, Dramski trougao, Igre, teorija životnog Skripta itd.Transakciona analiza ima grane: kliničku, savetodavnu, edukacionu, organizacionu pa u skladu s tim transakcionom analitičaru se možete javiti ne samo kada vam je potrebna terapija nego i ako trebate savetovanje, alate za postavljanje i ostvarivanje ciljeva, dodatnu edukaciju oko vođenja tima, ako želite saznati više o emocijama i kako one utiču na naše odluke ili u bilo kojoj životnoj situaciji koju želite promeniti, a sami ne znate kako.Prijave za besplatnu edukaciju i radionicu, 15.03.2017.

Svi zainteresovani polaznici mogu da se prijave preko online forme.

Prijava je moguća i na telefonski broj Poliklinike Badawi: 024 / 553-774.

Ulaz je besplatan.Broj mesta je ograničen.Hvala Vam na ukazanom poverenju,

Poliklinika Badawi

Izvor: badawi-su.com