KAIZEN Foundation

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

KAIZEN™ Foundation

- Osnove kaizen filozofije
- Osnovni kaizen alati, metode, i njihova primena
- Benefiti primene kaizena

O treningu:
Kaizen foundation je trening koji se bavi osnovnim pojmovima u Kaizenu, kao što su 7 gubitaka, 5S metod za uređivanje radnog prostora, 3 Mu okvir za opisivanje problema i metode za pronalaženje uzroka problema.
Kaizen je japanska filozofija neprekidnog poboljšanja. Masaaki Imai je osnivač Kaizen Instituta i najveći svetski ekspert u oblasti Kaizena i Leana. Obuke se izvode na srpskom po sertifikovanom programu Kaizen Instituta.

Kome je namenjen:
Trening je namenjen proizvodnim inženjerima, kaizen menadžerima i ljudima u proizvodnji koje žele da se upoznaju sa osnovnim metodama i alatima Kaizena i uspešno ih implementiraju u svojim preduzećima.

Sadržaj
- Šta je to Kaizen?
- 7 velikih gubitaka gubitaka (TIMWOOD)
- 5S
- Gemba
- 3 Mu okvir
- SPS (Strukturno rešavanje problema)
- Ishikawa
- Negativne paradigme

Cene karata

Cena kotizacije 690, 00 EUR + PDV
PDV na usluge treninga je 20%

Izvor: mcb.rs