Javni nastup - razvijanje govorničkih i prezentacijskih veština

Jezik: Serbian

Obrazovanje i Edukacija
Tematske celine:

- Suočavanje sa tremom

- Dikcija

- Govor tela

- Priprema i struktura izlaganja

- Stil izlaganjaProgram obuke podrazumeva predavanja, analizu primera iz prakse i vežbe. Akcenat je na praktičnoj primeni stečenih veština. Vežbe se snimaju i analiziraju.

U završnom delu treninga pristupa se simulacijama- svaki polaznik izlaže pred publikom na određenu temu.

Nakon završene obuke, svaki polaznik dobija sertifikat kao i priručnik i multimedijalni nastavni materijal koji uključuje i video vežbe koje su sprovodene u toku obuke.Predavači:

- Slobodan Roksandić;

Diplomirani glumac, master komunikolog (FPN). Održao veliki broj predavanja na sledeće teme: Umeće govorenja, Javni nastup, lzrazajno govorenje, Dikcija u elektronskim medijima. Savetnik za javni nastup i govornu interpretaciju brojnih javnih ličnosti.

- Marko Milovanović;

Diplomirani glumac. Završio teatarske i medijske studije na Wycliffe koledžu u Engleskoj. Učestvovao u istraživanju "Influence of body language on audience perceptions".

Održao veliki broj radionica na temu "Govor tela kao sredstvo ubedivanja".U cenu su uračunati:

Smeštaj na bazi punog pansiona, 5 dana / 4 noćenja,

Kompletan program obuke + priručnik sa multimedijalnim nastavnim materijalom,

Korišćenje svih relaksirajućih sadržaja koje nudi SPA Kraljevi čardaci (otvoreni i zatvoreni bazen, saune, relax deo, tepidarijum i drugo),

Organizovane slobodne aktivnosti (paraglajding, bob na šinama, streličarstvo, večernja druženja ... )

Doplata za smeštaj u jednokrevetnoj sobi za 5 dana - 70 evra.

Plaćanje gotovinski ili preko računa.

Moguće je plaćanje na 2 mesečne rate.

Napomena: Za više od tri prijave, važi popust 10% po polazniku.Načini prijave:

Putem mail-a: kopaonik@mainpoint.edu.rs

Na telefon: 064/89-37-203

Cene

Cena 480 EUR