Javne nabavke u medicini

Jezik: Serbian

Medicina i Farmacija
Poznato Vam je da je najveći broj zaključenih ugovora u javnim nabavkama upravo iz oblasti zdravstva? Susrećete se sa problemima nabavke reagenasa jer ste deo zatvorenog sistema? Kako definišete uslove za učešće, elemente kriterijuma, a kako tehničke specifikacije? Koje specifičnosti su važne kada su u pitanju javna nabavka nove medicinske opreme ili servisa postojeće opreme? Kako izbeći poteškoće koje prate nabavku potrošnog medicinskog materijala i sredstava za dijalizu?Pozivamo Vas da prisustvujete seminaru koji organizujemo sa stručnim predavačem sa kojim možete analizirati i donete odluke u postupcima javnih nabavki u zdravstvenim ustanovamaPredavač je Jasmina Milenković, član Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavkiNa seminaru ćete saznati:

- Najnovije odluke Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki u oblasti medicine

- Koje su najčešće nepravilnosti u praksi ponuđača i naručilaca u javnim nabavkama u medicini

- Na koji način možete da zaštitite svoje nabavke

- Kako da interpretirate konkretnu spornu situaciju i koju zakonsku odredbu da primenite

- Koji su aktuelni problemi I izazovi u praksi primene Zakona o javnim nabavkama

Cene

Cena seminara bez priručnika: 15.600,00 RSD + PDV
Cena seminara sa priručnikom: 29.120,00 RSD + PDV (20% popusta na priručnik Priručnik o javnim nabavkama)
- Za drugog i svakog narednog polaznika iz Vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!
Osnovna kotizacija obuhvata: predavanja, materijal sa predavanja, sertifikat o pohađanju seminara i posluženje.
Kako bi bila obezbeđena najbolja interaktivnost učesnika i praktičan pristup temama, broj učesnika je ograničen