Izvoz u Rusiju, Ukrajinu (Države ZND)

Jezik: English

Biznis i Ekonomija
ZNAČAJ

Danas je tržište Rusije i Zajednice Nezavisnih Država jedan od najbrojnijih regiona na svetu, i pored toga što ima mnoštvo specifičnih karakteristika, koje je neophodno da znate ukoliko želite da uđete na ovo tržište sa minimalnim troškovima i maksimalnim pogodnostima.

Imajući stalno dugogodišnje praktično iskustvo saradnje sa ovim regionom, spremni smo da ga podelimo sa vama, pružimo praktičnu pomoć u izvozu vaše robe u Rusiju, Ukrajinu i zemlje ZND-a kao i pri samostalnom organizovanju izvoza robe sa maksimalnim profitom.SVRHA SEMINARA

Obezbeđivanje teorijskih informacija, kao i deljenje praktičnog iskustva iz oblasti izvoza u region ZND-a. Maksimalno smanjiti troškove uvoza-izvoza, poboljšati efikasnost, izbeći rizike i neželjene situacije. Pravilan odabir inostranih partnera, pravilno izračunavanje poslovnog plana za dalju interakciju. Povećajte koristi saradnje sa Rusijom i regionom ZND.CILJNA GRUPA

Brend-menadžeri, menadžeri inostranih ekonomskih aktivnosti, šefovi izvoznih departmana, direktori departmana za spoljno-ekonomsku delatnost, vrhovni menadžeri preduzeća specijalizovanih za izvoz. Proizvođači koji žele da izvoze svoju robu u Rusiju i region ZND.PROGRAM

1. Pretraga zemalja.

1.1 Rusija

1.2 Ukrajina

1.3 Belorusija

1.4 Kazahstan

1.5 Druge zemlje

2. Sredstva i mogućnosti za pronalaženje partnera, kupaca u ciljnom regionu. Pregled i analiza efikasnosti svake od metoda:

2.1 Internet pretraživanje.

2.2. Vladine organizacije.

2.3 Komercijalne organizacije.

2.4. Poseta izložbenim prostorima. Kako efikasno organizovati putovanje sa minimalnim troškovima i maksimalnim pogodnostima. Kako, kada i gde putovati avionom?

2.5 Poslovni put u ZND region (kako organizovati poslovno putovanje, vize, konkretni detalji o poseti zemljama ZND-a, na šta treba obratiti pažnju, šta je strogo zabranjeno), potencijalne opasnosti.

3. Mogući modeli izvoza u ciljne zemlje. Pravne i regionalne karakteristike.

3.1 Modeli izvoza. Prednosti i mane.

3.2. Kontrola transporta tereta. Priprema dokumenata za carinjenje.

3.3. Kvalitativna i kvantitativna kontrola tereta. Osiguranje.

3.4 Carinska skladišta. Prednosti i mane.

3.5 Glavne karakteristike poslovanja u ovom regionu.

4. Spisak potrebnih dokumenata. Uputstva korak po korak.

4.1 Incoterms 2010

4.2. Ugovor o međunarodnoj trgovini. Vrste ugovora.

4.3 Nalepnice, uputstva, pakovanje, izvozno označavanje paketa. Opšti i posebni zahtevi za upotrebu. Zahtev lokalnog zakonodavstva.

4.4 Razni oblici plaćanja nerezidentima (avansno plaćanje, akreditiv, bankarske garancije, prikupljanje dokumentacije). Pregled svih oblika plaćanja.

4.5 Praktična realizacija porudžbine i dostava. Detalji legalizacije i sertifikacije.

4.6 Logistika. Odabir optimalnog načina snabdevanja robom (pogled na transport, kriterijumi za odabir transportne kompanije, formiranje cena transporta, dinamika cena).

4.7 Korišćenje različitih šema za izvozne operacije (ofšor šeme, direktni ugovori, prednosti i mane svake od navedenih).RASPORED

Prijava od 9:00h do 9:30h

Sa početkom od 9:30h

Kraj zvaničnog dela u 16:30h.

16:30 - 19:00 Razmena mišljenja sa predavačem, analiza praktičnih situacija. Odgovori na pitanja.Zvanični jezik seminara je engleski i biće obezbeđen simultani prevodilac.

Cene

Kotizacija iznosi 300 EUR
Za prvih desetoro polaznika koji kupe kartu cena je 200 ,00 EUR
U cenu su uključeni:
- Sav metodološki materijal, primerci potrebnih dokumenata i instrukcije za njihovo popunjavanje. Informacije u okviru programa konsultacija.
- Analiza praktičnih situacija i razmena mišljenja sa predavačem.
- Ručak, kafa, dezerti.
- Svaki učesnik dobija komplet računovodstvenih dokumenata.