Izmene podzakonskih propisa u skladu sa novim Carinskim zakonom

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Na seminaru će biti obrađene novine u carinskim propisima koje su donete u svrhu primene Carinskog zakona, sa posebnim osvrtom na:

- Uredbu o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu i poreklo robe),

- Odluku o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda,

- Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini i

- Odluku o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.Svi navedeni propisi stupaju na snagu 17. juna 2019. godine.U drugom delu seminara biće reči o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu, koje su usvojene radi primene protokola i uz Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom. Ovaj protokol stupa na snagu 1. juna 2019. godine i donosi veliki broj promena u vezi sa preferencijalnim uvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.Predavači su predstavnici Ministarstva finansija, i bićete u prilici da kroz direktnu komunikaciju sa njima obezbedite ispravnu primenu novih podzakonskih propisa.Cilj seminara:

upoznavanje privrednika sa izmenama propisa radi njihove blagovremene i pravilne primeneCiljna grupa: 

uvozno-izvozno orijentisane firmeTeme:

- Novi Carinski zakon

- Nova Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima

- Nova Uredba o carinskim povlasticama

- Nova Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici

- Pravilnici za primenu Carinskog zakona

- Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice

- Nova podela carinskih postupaka

- Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata

- Osnažuje se institut ovlašćenog privrednog subjekta

- Novine kod carinskih postupaka

- Novine u Uredbi o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu i poreklo robe)

- Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda,

- Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini

- Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

- Sadržaj promena koje donose protokol i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom prilikom uvoza u Republiku Srbiju i Republiku Tursku (nove robe i promene visina kvota i preferencijalnih stopa carine za već sadržane robe, primena ostalih dažbina prilikom uvoza ove robe)

- Ostale izmene Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu koje se odnose na usklađivanje sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2019. godinu

 

Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:

- Prepozna i primeni najvažnije promene u navedenim propisima;

- Sagleda prednosti koje domaćim proizvođačima i uvoznicima donose izmene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa republikom Turskom.Predavači:

Snežana Karanović, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija.Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija.Nadica Pantović, načenik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija od 2005. godine. Prethodno radila u Upravi carina i privredi. Specijalista za carinsku tarifu, svrstavanje, poreklo i vrednost robe. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Cene

Cena treninga: 20.040,00 RSD