Izmene podzakonskih propisa u skladu sa novim Carinskim zakonom

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Na seminaru će biti obrađene novine u carinskim propisima koje su donete u svrhu primene Carinskog zakona, sa posebnim osvrtom na:
- Uredbu o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu i poreklo robe),
- Odluku o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda,
- Odluku o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini i
- Odluku o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu.

Svi navedeni propisi stupaju na snagu 17. juna 2019. godine.

U drugom delu seminara biće reči o izmenama Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu, koje su usvojene radi primene protokola i uz Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom. Ovaj protokol stupa na snagu 1. juna 2019. godine i donosi veliki broj promena u vezi sa preferencijalnim uvozom poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Predavači su predstavnici Ministarstva finansija, i bićete u prilici da kroz direktnu komunikaciju sa njima obezbedite ispravnu primenu novih podzakonskih propisa.

Cilj seminara:
upoznavanje privrednika sa izmenama propisa radi njihove blagovremene i pravilne primene

Ciljna grupa: 
uvozno-izvozno orijentisane firme

Teme:
- Novi Carinski zakon
- Nova Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima
- Nova Uredba o carinskim povlasticama
- Nova Uredba o uslovima i načinu za primenu mera za zaštitu prava intelektualne svojine na granici
- Pravilnici za primenu Carinskog zakona
- Bezpapirna komunikacija između carine i poslovne zajednice
- Nova podela carinskih postupaka
- Novine u pogledu carinskih pojednostavljenja – uvode se nova pojednostavljenja, a kod postojećih pojednostavljenja se u većoj meri predviđa korišćenje podataka iz poslovnih knjiga privrednih subjekata
- Osnažuje se institut ovlašćenog privrednog subjekta
- Novine kod carinskih postupaka
- Novine u Uredbi o carinskim postupcima i carinskim formalnostima (u delu koji se odnosi na Carinsku tarifu i poreklo robe)
- Odluka o sezonskim stopama carine na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda,
- Odluka o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2019. godini
- Odluka o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
- Sadržaj promena koje donose protokol i Sporazum o slobodnoj trgovini sa Republikom Turskom prilikom uvoza u Republiku Srbiju i Republiku Tursku (nove robe i promene visina kvota i preferencijalnih stopa carine za već sadržane robe, primena ostalih dažbina prilikom uvoza ove robe)
- Ostale izmene Uredbe o usklađivanju nomenklature carinske tarife za 2019. godinu koje se odnose na usklađivanje sa Kombinovanom nomenklaturom EU za 2019. godinu
 
Po završetku ovog seminara- treninga, polaznik će biti osposobljen da:
- Prepozna i primeni najvažnije promene u navedenim propisima;
- Sagleda prednosti koje domaćim proizvođačima i uvoznicima donose izmene Sporazuma o slobodnoj trgovini sa republikom Turskom.

Predavači:
Snežana Karanović, v.d. pomoćnika ministra u Ministarstvu finansija.

Milka Živanović, načelnik Odeljenja za carinski sistem, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija.

Nadica Pantović, načenik Odeljenja za carinsku politiku, Sektor za carinski sistem i politiku Ministarstva finansija od 2005. godine. Prethodno radila u Upravi carina i privredi. Specijalista za carinsku tarifu, svrstavanje, poreklo i vrednost robe. Predavač sa dugogodišnjim iskustvom na seminarima i radionicama u zemlji i inostranstvu. Autor mnogobrojnih članaka i komentara u stručnim časopisima.

Cene karata

Cena treninga: 20.040,00 RSD