IV eCAADe Konferencija

Jezik: English

IT i Tehnologija
4. Međunarodni regionalni eCAADe workshop "Between Computational Models and Performative Capacities" ove godine organizuje Centar za digitalni dizajn na Fakultetu tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu, 19. i 20. maja 2016.

Događaj uključuje konferencijske sesije, kao i radioniceGlavne teme na konferenciji su:

- algoritamski dizajn

- istraživanje materijala i digitalna fabrikacija

- adaptivna i pokretna arhitektura

- dizajn baziran na performansama

- arhitektonska geometrija

- biomimetika i arhitektura

- proceduralno modelovanje i pametni gradovi

- edukacija u dizajnu

- teorije dizajna i digitalna arhitekturaRadionica #1: Dizajn baziran na performansama objekta u odnosu na okruženje i digitalna fabrikacija robotom

U okviru ove radionice se istražuju integrisani pristup u generativno-performativnom arhitektonskom oblikovanju i strategije fabrikacije korišćenjem industrijskog robota.Radionica #2: Dizajn baziran na optimizaciji strukturalnih performansi

Ova radionica je fokusirana na arhitektonsko oblikovanje bazirano na strukturalnim performansama i fabrikaciji složenih formi sačinjenih od pločastih elemenata.

Pozivamo sve zainteresovane da predaju originalne naučne radove i/ili da učestvuju u radionicama.

Cene

-Early Registration (before 20.Apr 2016.):
19.05.2016-20.05.2016. - 90€
20.05.2016. - 90€
19.05.2016-20.05.2016 - 110€
-Late Registration (after 20. Apr 2016.):
19.05.2016-20.05.2016. - 145€
20.05.2016 - 145€
19.05.2016-20.05.2016 - 175€
-Early reduced /students registration (before 20. Apr 2016.):
19.05.2016-20.05.2016. - 60€
20.05.2016 - 60€
19.05.2016-20.05.2016 - 80€
-Late Reduced/students registration (after 20. Apr 2016.):
19.05.2016-20.05.2016. - 120€
20.05.2016. - 120€
19.05.2016-20.05.2016 - 145€
On site:
19.05.2016-20.05.2016. - 180€
20.05.2016. - 180€
19.05.2016-20.05.2016 - 200€