ITRO 2019

Jezik Serbian

IT i Tehnologija

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija, će organizovati X Internacionalnu konferenciju informacionih tehnologija i razvoja obrazovanja 2019 (ITRO 2019). Konferencija će biti održana 27. juna 2019. u Zrenjaninu, Srbija.

Održavanje Konferencije „Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja – ITRO 2019“ organizuje se iz potrebe da se kroz tematski i sadržajni koncept povežu nauka, struka i obrazovanje, prvenstveno posmatrajući nastavni proces kao osnovu informacionog društva. Tendencije razvijenog sveta kreću se u skladu sa nastojanjem UNESKO-a da se unapredi ovo područje, u odnosu na potrebe života i rada u 21. veku. Potrebno je oceniti stanje, detektovati probleme i perspektive razvoja obrazovanja od strane kompetentnih stručnjaka i nastavnika, kao i uticaj razvoja obrazovanja na razvoj društva u celini.

Centralne teme ovog skupa su:
- Elektronski udžbenici
- Elektronski dnevnik

Konferenciju Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ organizuje u partnerstvu srodnim Univerzitetima iz zemalja okruženja.

Radove je potrebno poslati na e-mail itro@tfzr.rs.
Rok za predaju abstrakta: 5.3.2019.
Rok za predaju radova: 14.5.2019.
Obaveštenje o prihvatanju radova: 28.5.2019.
Uplata kotizacija do: 20.6.2019.
Početak Konferencije: 27.6.2019.

Tematske oblasti konferencije
- Teorijska i metodološka pitanja savremene pedagogije
- Digitalna didaktika medija
- Savremena komunikacija u nastavi
- Kurikulum savremene nastave
- E-učenje
- Menadžment u obrazovanju
- Metodika nastave prirodnih i tehničkih predmeta
- Informaciono komunikacione tehnologije
- Dualno obrazovanje

Izvor: tfzr.rs