ITRO 2019

Jezik: Serbian

IT i Tehnologija
Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu, Republika Srbija, će organizovati X Internacionalnu konferenciju informacionih tehnologija i razvoja obrazovanja 2019 (ITRO 2019). Konferencija će biti održana 27. juna 2019. u Zrenjaninu, Srbija.Održavanje Konferencije „Informacione tehnologije i razvoj obrazovanja – ITRO 2019“ organizuje se iz potrebe da se kroz tematski i sadržajni koncept povežu nauka, struka i obrazovanje, prvenstveno posmatrajući nastavni proces kao osnovu informacionog društva. Tendencije razvijenog sveta kreću se u skladu sa nastojanjem UNESKO-a da se unapredi ovo područje, u odnosu na potrebe života i rada u 21. veku. Potrebno je oceniti stanje, detektovati probleme i perspektive razvoja obrazovanja od strane kompetentnih stručnjaka i nastavnika, kao i uticaj razvoja obrazovanja na razvoj društva u celini.Centralne teme ovog skupa su:

- Elektronski udžbenici

- Elektronski dnevnikKonferenciju Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ organizuje u partnerstvu srodnim Univerzitetima iz zemalja okruženja.Radove je potrebno poslati na e-mail itro@tfzr.rs.

Rok za predaju abstrakta: 5.3.2019.

Rok za predaju radova: 14.5.2019.

Obaveštenje o prihvatanju radova: 28.5.2019.

Uplata kotizacija do: 20.6.2019.

Početak Konferencije: 27.6.2019.Tematske oblasti konferencije

- Teorijska i metodološka pitanja savremene pedagogije

- Digitalna didaktika medija

- Savremena komunikacija u nastavi

- Kurikulum savremene nastave

- E-učenje

- Menadžment u obrazovanju

- Metodika nastave prirodnih i tehničkih predmeta

- Informaciono komunikacione tehnologije

- Dualno obrazovanje

Izvor: tfzr.rs