Iskustva i praktična uputstva odgovornim licima za postupanje prilikom inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa, BZR, ZOP, ZŽS i VS i novine u upravnom postupku

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Prisustvovanje inspekcijskom nadzoru je uvek stresno. Često propusti i nesnalaženje u toku samog nadzora i sastavljanja zapisnika stvaraju nepotrebne probleme poslodavcima. Zato je važno da lica koje poslodavci odrede da prisustvuju inspekcijskom nadzoru poznaju postupak nadzora i svoja prava i obaveze.

Privredno društvo „TEHPRO“ već 27 godina obavlja poslove bezbednosti i zdravlja na radu za mnogobrojne klijente na celoj teritoriji Republike Srbije.
Stručna lica za BZR, ZOP i ZŽS „TEHPRO“-a su ispred klijenata prisustvovala na više stotina inspekcijskih nadzora. Sva svoja iskustva i najbolju praksu žele da podele sa Vama.

Vaše je da se pridružite na radionici na temu: „Iskustva i praktična uputstva odgovornim licima za postupanje prilikom inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa, BZR, ZOP, ZŽS i VS i novine u upravnom postupku“.

Ciljne grupe: Sva lica koja mogu biti određena da prisustvuju inspekcijskom nadzoru u oblastima radnih odnosa, BZR, ZOP, ZŽS i vanrednih situacija, kao što su menadžeri ljudskih resursa, pravnici, stručna lica za BZR, odgovorna lica za ZOP, poverenici civilne zaštite, menadžeri zaštite životne sredine itd.

Cilj: Unaprediti kompetentnost polaznika za učestvovanje u inspekcijskom nadzoru i sastavljanju zapisnika i postupanje po dobijenim zapisnicima i rešenjima o nadzoru.

Treneri: Eksperti iz Tehpro i sudski veštaci za oblasti zaštite sa iskustvom u više stotina inspekcijskih nadzora.

Svaki polaznik dobija pisanu potvrdu o učešću na seminaru.

RADIONICA BZR
Tema: Iskustva i praktična uputstva odgovornim licima za postupanje prilikom inspekcijskog nadzora u oblasti radnih odnosa, BZR, ZOP, ZŽS, VS i novine u upravnom postupku. 15. 11. 2018. godine, Beograd (Železnik), TEHPRO d.o.o., Lole Ribara 120

09.30-10.00 - Prijava učesnika

10.00-10.10 - Dobrodošlica, osnovne informacije Tanja Žigić, stručno lice za BZR

10.10-10.25 - Uvod: ciljevi, ideja, sadržaj i način rada Milutin Jelić, stručno lice i sudski veštak za BZR i ZOP

10.25-10.55 - Bitne odredbe Zakonu o inspekcijskom nadzoru i u Zakonu o opštem upravnom postupku
Radivoj Rajaković, dipl. pravnik, stručno lice i sudski veštak za BZR i ZOP

10.55-11.20 - Komentar standardnih ček listi po kojima inspektori rada vrše nadzor
Tatjana Radojević, dipl. inž. polj. stručno lice za BZR i ZOP

11.20-11.35 - Kafe pauza Učesnici

11.35-11.50 - Prava i obaveze inspektora, poslodavaca i odgovornih lica koja prisustvuju nadzoru
Radivoj Rajaković, dipl. pravnik stručno lice i sudski veštak za BZR i ZOP

11.50-12.20 - Inspekcijski nadzor i zapisnici o izvršenom nadzoru kao osnov za vođenje upravnih postupaka, upravnih sporova, prekršajnih, parničnih i krivičnih postupaka
Radivoj Rajaković, dipl. pravnik stručno lice i sudski veštak za BZR i ZOP

12.20-12.45 - Iskustva iz inspekcijskih nadzora u oblasti BZR Jasmina Tubić, dipl. inž. teh. stručno lice za BZR i ZOP

12.45-13.10 - Iskustva iz inspekcijskih nadzora u oblasti ZOP Milomir Lukić, dipl. inž. el.

13.10-13.35 - Iskustva iz inspekcijskih nadzora u oblasti ZŽS Dr Aleksandra Žujić, dipl. fiz. hem.

13.35-14.00 - Iskustva iz inspekcijskih nadzora u oblasti vanrednih situacija Ljubomir Josifović, GŠ puk. u penziji

14.00-14.30 - Pitanja, diskusija, rezime Učesnici

14.30-15.00 - Posluženje Učesnici

Svaki polaznik dobija pisanu potvrdu o učešću na seminaru.

Izvor: tehpro.rs