Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta kvalitetom.Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera. Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001:2015.Kome je kurs namenjen?

Predstavnicima rukovodstva za kvalitet, kao i drugim osobama zaduženim za sistem menadžmenta kvalitetom, ali i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u organizaciji.Način rada.

Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Cene

Cena kursa je 19.500,00 dinara + PDV.
U cenu nisu uračunati troškovi prevoza i smeštaja.

Izvor: adqm.rs