Interni proveravači sistema menadžmenta kvalitetom

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kurs je namenjen svim zaposlenima u svim tipovima organizacija, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžmenta kvalitetom.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u Vašoj organizaciji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera. Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO 9001:2015.

Kome je kurs namenjen?
Predstavnicima rukovodstva za kvalitet, kao i drugim osobama zaduženim za sistem menadžmenta kvalitetom, ali i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u organizaciji.

Način rada.
Ovaj dvodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Cene karata

Cena kursa je 19.500,00 dinara + PDV.
U cenu nisu uračunati troškovi prevoza i smeštaja.

Izvor: adqm.rs