Interni proveravači sistema menadžmenta

Jezik Serbian

Biznis i Ekonomija

Kurs je namenjen svim zaposlenima u laboratorijama, kako za ispitivanje, tako i za etaloniranje, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžment.
Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u laboratoriji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.
Cilj kursa:
Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.
Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.
Kome je kurs namenjen:
Rukovodiocima laboratorija, osobama zaduženim za sistem menadžmenta, osobama odgovornim za nabavku, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.
Način rada:
Ovaj dvodnevnitrodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Cene karata

Cena kursa je 24.500 RSD + PDV
U cenu nisu uračunati troškovi prevoza i smeštaja.
Za organizacije i polaznike koji su već prisustvovali nekom od naših kurseva odobravamo popust od 20%

Izvor: adqm.rs