Interni proveravači sistema menadžmenta

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Kurs je namenjen svim zaposlenima u laboratorijama, kako za ispitivanje, tako i za etaloniranje, koji učestvuju u aktivnostima vezanim za sistem menadžment.

Tokom kursa, kroz praktične vežbe simulacije provere, naučićete kako da planirate i sprovodite interne provere u laboratoriji. Takođe, upoznaćemo Vas sa osnovnim principima internih provera i tehnikama.

Cilj kursa:

Cilj ovog kursa je da se njegovi polaznici, kroz predavanja i kroz simulaciju ocenjivanja osposobe za sprovođenje internih provera.

Takođe, razumevanje principa provere i iskustvo u proverama pozitivno će uticati i na implementaciju i razumevanje zahteva standarda ISO/IEC 17025:2005.

Kome je kurs namenjen:

Rukovodiocima laboratorija, osobama zaduženim za sistem menadžmenta, osobama odgovornim za nabavku, kao i ostalim zaposlenima koji će biti uključeni u proces sprovođenja internih provera u laboratorijama.

Način rada:

Ovaj dvodnevnitrodnevni kurs je organizovan po principu trening kursa, gde će polaznici kroz predavanja i praktične vežbe steći nova i unaprediti postojeća znanja o internim proverama.

Cene

Cena kursa je 24.500 RSD + PDV
U cenu nisu uračunati troškovi prevoza i smeštaja.
Za organizacije i polaznike koji su već prisustvovali nekom od naših kurseva odobravamo popust od 20%

Izvor: adqm.rs