Intelektualna svojina u radnom odnosu

Jezik: Serbian

Biznis i Ekonomija
Da li svako autorsko delo, pronalazak ili patent stvoren za vreme trajanja radnog odnosa predstavlja intelektualnu svojinu iz radnog odnosa? Ko je imalac i titular prava intelektualne svojine iz radnog odnosa? Koje su obaveze poslodavca i zaposlenog povodom intelektualne svojine nastale u toku trajanja radnog odnosa? Ko prijavljuje i na čije ime registruje intelektualnu svojinu iz radnog odnosa? Koje su dopuštene, a koje nedopuštene klauzule koje štite pravo intelektualne svojine iz radnog odnosa? Ko uživa i u kojoj meri ekonomske efekte pronalaska i autorskog dela iz radnog odnosa. Koje su posledice prestanka radnog odnosa na pravo intelektualne svojine?Šta sve potpada pod pojam intelektualne svojine? Šta predstavlja normativni okvir, prava, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenog povodom intelektualne svojine nastale u radnom odnosu? Na koji način se štite prava po osnovu autorskog dela stvorenog na radu?Ovaj seminar Vam omogućava:

- Pojašnjenja u pogledu sve aktuelnijeg pitanja intelektualne svojine iz radnog odnosa, odnosno na radu i u vezi sa radom

- Razjašnjenja najčešćih pitanja u vezi sa ekonomskim, moralnim, reputacionim i poslovnim aspektima intelektualne svojine iz radnog odnosa

- Koje su procedure i mehanizmi zaštite prava intelektualne svojine nastale u radnom odnosu

- Kada i zašto dolazi do spora između poslodavca i zaposlenog (autora) povodom prava intelektualne svojine

- Interakciju sa predavačem – advokatom i direktne odgovore na Vaša pitanja

- Da steknete sertifikat kompanije FORUM MEDIA o pohađanju seminaraTEME SEMINARA

- Pojam i značaj intelektualne svojine u radnom pravu – normativni okvir

- Nastanak autorskog dela, pronalaska i patenta na radu

- Korelacija između prava intelektualne svojine i prava iz radnog odnosa

- Vremenska, prostorna i uzročna komponenta kod prava intelektualne svojine u radnom odnosu

- Nastanak i trajanje prava intelektualne svojine

- Titular prava intelektualne svojine – proces saznanja, prijave, i registracije prava intelektualne svojine

- Obaveze poslodavca i zaposlenog u pogledu intelektualne svojine iz radnog odnosa

- Regulisanje međusobnih odnosa autora i poslodavca

- Ekonomski aspekt intelektualne svojine iz radnog odnosa

- Dopuštene i nedopuštene klauzule u Ugovoru o radu u pogledu regulisanja prava intelektualne svojine

- Dispozitivne odredbe u kontekstu odnosa poslodavca i zaposlenog kao ekonomski jače i ekonomski slabije strane

- Prestanak radnog odnosa i posledice po pravo intelektualne svojine

- Sredstva za pravnu zaštitu prava intelektualne svojine

- Primeri iz sudske prakse

Cene

Cena kotizacije: 15.600,00 din.(cena je iskazana bez PDV-a)

Svim prijavljenim učesnicima seminara nudimo poseban popust od 20% za nabavku priručnika „Izmene I dopune Zakona o radu”.
Za drugog i svakog narednog polaznika iz vaše organizacije ostvarite popust od 10% od redovne cene seminara!